Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố số 2 phường Sông Cầu

Trong không khí sôi nổi đầm ấm của ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc, các đại biểu đã được thưởng thức chương trình giao lưu văn nghệ đặc sắc được chuẩn bị công phu và chu đáo do tập thể bà con nhân dân tổ dân phố 2 thể hiện. Các đại biểu cùng nhau ôn lại lịch sử 86 năm xây dựng và phát triển của tổ chức Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam nay là MTTQVN; báo cáo kết quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Tổ dân phố 2 có 104 hộ, do thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước, nhân dân tổ dân phố 2 đã đoàn kết tích cực thi đua lao động sản xuất làm kinh tế, làm tốt nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Năm 2016, có trên 94% số hộ hộ đạt gia đình văn hóa, khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa; nhân dân đã thực hiện tốt tiết kiệm việc hiếu, việc hỷ; nhiều gia đình đã phát huy truyền thống của gia đình dòng họ xây dựng gia đình văn hóa, gia đình học tập, cộng đồng học tập. Các hộ gia đình đều nghiêm chỉnh thực hiện các đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy ước của địa phương.

Dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Văn Lê đã biểu dương những kết quả đạt được của cán bộ, nhân dân tổ dân phố số 2 phường Sông Cầu trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư… đồng thời mong muốn cán bộ, mặt trận và nhân dân trong tổ tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, giữ vững ANTT, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, không ngừng nâng cao chất lượng đời sống nhân dân…

 

           Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Văn Lê phát biểu tại ngày hội

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Tổ dân phố số 2 phường Sông Cầu thực sự là ngày hội của toàn dân và cũng là dịp người dân mọi lứa tuổi trong Tổ dân phố gặp gỡ, giao lưu, vui chơi, giải trí với các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ./.