“Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”: Tăng cường khối đại đoàn kêt từ mỗi cộng đồng dân cư

     Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn được tổ chức với hai phần lễ và phần hội đảm bảo trang trọng, phù hợp; các hoạt động văn hóa, thể thao đã tạo không khí vui tươi phấn khởi, được đông đảo nhân dân hưởng ứng. Tại ngày hội, bà con nhân dân cùng nhau ôn lại truyền thống 84 năm MTTQ Việt Nam, đồng thời sơ kết, đánh giá kết quả 1 năm thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; “Ngày vì người nghèo”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Xây dựng nông thôn mới”; “Xây dựng thị xã Bắc Kạn trở thành Thành phố thuộc tỉnh” vào năm 2015; biểu dương các tập thể, gia đình, cá nhân, những tấm gương tiêu biểu có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, thực hiện cuộc vận động. Đồng thời đề ra biện pháp tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. 

Có thể nói, “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở Khu dân cư là dịp phát động các phong trào thi đua, biểu dương khen thưởng gương người tốt việc tốt, gia đình văn hóa tiêu biểu. Ngày hội không chỉ đem đến không khí đầm ấm, hòa thuận của tình làng, nghĩa xóm mà còn là nơi để nhân dân phát huy dân chủ, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc ngay từ cơ sở, cộng đồng dân cư. 

Câu lạc bộ bóng bàn Tổ dân phố số 4 phường Đức Xuân

giao lưu với Câu lạc bộ bóng bàn thị xã