Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Nà Choong xã Nông Thượng thành phố Bắc Kạn

Tại ngày hội các đại biểu, bà con nhân dân trong thôn đã nghe đại diện Ban công tác Mặt trận ôn lại truyền thống 86 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2016), nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nghe báo cáo những thành tích trong phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội mà cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân thôn đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong thời gian qua, trong đó có kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phát động.

Theo đó, trong năm qua, cộng đồng dân cư thôn Nà Choong đã nỗ lực phấn đấu, cùng nhau đoàn kết thực hiện tốt nội dung của cuộc vận động; đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân không ngừng được nâng cao; các phong trào tương thân, tương ái, chăm lo đối tượng chính sách trên địa bàn được triển khai có hiệu quả thông qua cuộc vận động ủng hộ, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ xóa đói giảm nghèo, quỹ Vì người nghèo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thôn được giữ vững, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, ra sức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

 Phát biểu tại Ngày hội, đ/c Triệu Đức Lân, Ủy viên BTV tỉnh ủy – Bí thư thành ủy, chủ tịch HĐND thành phố, đã biểu dương những thành tích thôn Nà Choong đạt được trong năm qua; đồng thời mong muốn cấp ủy Đảng, tầng lớp nhân dân cần: Tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết, thực hiện tốt nội dung của cuộc vận động, coi đó là nhiệm vụ mang tính toàn dân, toàn diện, lâu dài; nâng dần mức sống của người dân; thường xuyên tuyên truyền quan tâm hỗ trợ những hộ nông dân nghèo, khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với thổ nhưỡng địa phương; mỗi người dân, hộ gia đình trong thôn tự giác thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, là những hạt nhân tiêu biểu trong phát triển kinh tế, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, với quyết tâm tiếp tục giữ vững danh hiệu văn hóa./.