NGHỊ QUYẾT Về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 03 dự án đã được Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn phê duyệt chủ trương đầu tư gồm: khu dân cư Thôm Dầy; khu dân cư thôn Phặc Tràng; trường Tiểu học Đức Xuân II, thành phố Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây: NGHỊ QUYẾT Về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 03 dự án đã được Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn phê duyệt chủ trương đầu tư gồm: khu dân cư Thôm Dầy; khu dân cư thôn Phặc Tràng; trường Tiểu học Đức Xuân II, thành phố Bắc Kạn 

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn