NGHỊ QUYẾT hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 3 (khóa XII) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 – 2025

Xem chi tiết tại đây:NGHỊ QUYẾT hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 3 (khóa XII) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 – 2025

Nguồn:Thành ủy Bắc Kạn