Nghị quyết Phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 20/7, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 78/NQ-CP Phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch Covid-19. Báo Bắc Kạn đăng toàn văn Nghị quyết.

Xem chi tiết tại đây: Nghị quyết Phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch Covid-19