Nghị quyết quy định mức quà tặng nhân ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7, Tết Nguyên đán hằng năm đối với người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây:Nghị quyết quy định mức quà tặng nhân ngày Thương binh – Liệt sĩ 27-7, Tết Nguyên đán hằng năm đối với người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nguồn: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh Bắc Kạn