Nghị quyết số 101/ NQ – HĐND về chương trình giám sát của HĐND thành phố Bắc Kạn năm 2019

Xem chi tiết tại đây: Nghị quyết số101.signed (1).pdf