Nghiên cứu thực tế về xây dựng nông thôn mới tại xã Nông Thượng

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Nông Thượng đã đạt những kết quả rõ nét, kinh tế phát triển, cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đời sống nhân dân được cải thiện; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cực, bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, đổi mới. Đến nay, xã đã đạt 15/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và xã đang tiếp tục phấn đấu thực hiện để đạt 4 tiêu chí còn lại và phấn đấu về đích trong năm 2017.

Qua trao đổi với các đ/c lãnh đạo xã Nông Thượng, đoàn nghiên cứu thực tế cũng đã có nhận thức sâu sắc hơn về công tác vận động của Mặt trận, các đoàn thể trong việc xây dựng nông thôn mới, công tác xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Bên cạnh hoạt động tổ chức nghiên cứu thực tế tại địa phương, đoàn nghiên cứu còn tổ chức hoạt động về xây dựng nông thôn mới như san nền khu thể thao, đổ bê tông kè đường với tổng giá trị 12 triệu đồng, qua đó đã tạo không khí vui tươi, đoàn kết, đem lại cảm xúc khác biệt trong “quan niệm” học tập, nghiên cứu lý luận chính trị.