Người dân thành phố Bắc Kạn đóng góp hơn 2,8 tỷ động xây dựng các công trình công cộng

Các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân phần lớn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại các xã, phường, xây dựng đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa thôn, tổ… bằng các hình thức như: tiền mặt, hiện vật và ngày công lao động. Các khoản đóng góp của người dân đều được thực hiện công khai, minh bạch.

Theo cách làm này, diện mạo đô thị, nông thôn của thành phố Bắc Kạn đã có sự chuyển biến rõ rệt. Nhất là hai xã đang tập trung xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Việc tự nguyện đóng góp của người dân tạo tiền đề giúp địa phương thực hiện đạt các tiêu chí còn thiếu, đặc biệt là tiêu chí đang gặp khó khăn về vốn đầu tư./.