NGƯỜI SƯỞI ẤM LÒNG TIN CHO NHÂN DÂN

 

Trích: Báo nhân dân (Tuyển chọn)

                               Tác giả: HOA MAI 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14/4/1944 tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Năm nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 77 tuổi. Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, Đảng và nhân dân Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong công tác xây dựng Đảng. Trên cơ sở thành công của Đại hội XIII, nhân dân cả nước bày tỏ niềm tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, nước ta sẽ đạt được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn trên nhiều lĩnh vực.

Những kỳ vọng của nhân dân cả nước đặt trọn niềm tin bởi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo hội tụ đủ ba tiêu chí: có đức, có tài và có bản lĩnh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là đại diện tiêu biểu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: dám nghĩ, dám nói, dàm làm. Dám nghĩ ra những cách làm mới, để đột phá, tăng tốc, phát triển nhanh phù hợp thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – người lãnh đạo có bản lĩnh cũng là người dám nói để bảo vệ, ủng hộ người tốt, việc tốt; ngăn chặn người xấu, việc xấu; dám nói để đấu tranh xây dựng nội bộ tốt hơn.

Dấu ấn mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại trong suốt một chặng đường dài, nhất là nhiệm kỳ vừa qua, lịch sử nước nhà sẽ ghi nhận xứng đáng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một chính khách nổi trội về trình độ, bản lĩnh chính trị vững vàng, uy tín cao… và có lối sống rất đỗi giản dị, gần gũi.

Ở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đó là sự thông tuệ, chất trí tuệ nổi trội và phong cách làm việc khoa học, bài bản, làm quyết liệt… đều là những phẩm chất sau này chúng ta không thể không nhắc đến vào những thời khắc lịch sử rất đặc biệt của đất nước. Chúng ta sẽ không thể không nhắc tới cuộc đời gương mẫu và sự nghiệp chính trị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đó là một tấm gương sáng khiến chúng ta rất mực trân trọng và noi theo. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo không khoan nhượng với cái xấu và thật sự đã là “Người đốt lò đặc biệt” để sưởi ấm lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và để nhân dân hiểu rằng Nhà nước này là của dân, do dân và vì dân.

Nguyễn Thị Tâm – Phó Phòng VH-TT thành phố (sưu tầm)