Người tham gia chống dịch được hưởng nguyên lương, BHXH khi cách ly, điều trị Covid-19

Ngày 30/12/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 12/2021/NQ-UBTVQH15 về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, Nghị quyết 12/2021/NQ-UBTVQH15 quy định về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 như điều động, huy động người tham gia xét nghiệm, tiêm chủng, KCB Covid-19; kinh phí chi thường xuyên của cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 công lập và hoàn trả chi phí phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; thanh toán chi phí KCB đối với người bệnh Covid-19; KCB từ xa cho người bệnh Covid-19, người không thể tiếp cận cơ sở KCB do dịch Covid-19; việc quản lý thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong bối cảnh dịch Covid-19; bình ổn giá trang thiết bị phục vụ phòng, chống Covid-19; chế độ chính sách đối với người được điều động, huy động tham gia phòng, chống dịch Covid-19 bị nhiễm Covid-19; người phải cách ly y tế sau thời gian làm việc tại các cơ sở thu dung, điều trị Covid-19.

Riêng về chế độ chính sách đối với người được điều động, huy động tham gia phòng, chống dịch Covid-19 bị nhiễm Covid-19; người phải cách ly y tế sau thời gian làm việc tại các cơ sở thu dung, điều trị Covid-19: Người được điều động, huy động tham gia phòng, chống dịch Covid-19 bị nhiễm Covid-19; người phải cách ly y tế sau thời gian làm việc tại các cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 được hưởng tiền lương, tiền công, phụ cấp theo lương và các khoản đóng góp theo quy định của pháp luật trong thời gian điều trị do bị nhiễm Covid-19 hoặc cách ly y tế theo mức hiện hưởng từ nguồn Quỹ BHXH và ngân sách Nhà nước.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết định bổ sung trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 vào Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá. Đối với giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày Nghị quyết 12/2021/NQ-UBTVQH15 có hiệu lực đến trước ngày 31/12/2022 mà không thể thực hiện kịp thời thủ tục gia hạn đăng ký lưu hành do ảnh hưởng của Covid-19  thì được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/12/2022 để bảo đảm phục vụ công tác KCB.

(Theo Tapchibaohiemxahoi.gov.vn)