Nhân dân tổ 9 phường Sông Cầu lao động vệ sinh môi trường Chào mừng lễ công bố thành lập Thành phố Bắc Kạn

Hoạt động này không chỉ làm xanh, sạch đẹp môi trường mà còn góp phần làm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi người dân trong chiến dịch bảo vệ môi trường, gìn giữ cảnh quan thiên nhiên. Đây là đợt lao động có ý nghĩa hết sức quan trọng lập thành tích chào mừng Lễ công bố thành lập phường Xuất Hóa, Huyền Tung và Thành phố Bắc Kạn trực thuộc tỉnh.