Nhân dân tổ 9 phường Sông Cầu lao động vệ sinh môi trường Chào mừng lễ công bố thành lập Thành phố Bắc Kạn

0
25

Hoạt động này không chỉ làm xanh, sạch đẹp môi trường mà còn góp phần làm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi người dân trong chiến dịch bảo vệ môi trường, gìn giữ cảnh quan thiên nhiên. Đây là đợt lao động có ý nghĩa hết sức quan trọng lập thành tích chào mừng Lễ công bố thành lập phường Xuất Hóa, Huyền Tung và Thành phố Bắc Kạn trực thuộc tỉnh.