Nhìn lại chặng đường xây dựng Thành phố Bắc Kạn

Sau khi được công nhận là đô thị loại III, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thị xã Bắc Kạn tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, tập trung mọi nguồn lực để xây dựng Thành phố Bắc Kạn.  Qua quá trình phát triển, đến nay diện mạo của thị xã Bắc Kạn đã hoàn toàn đổi mới. Đối chiếu với các tiêu chuẩn thành lập thành phố thuộc tỉnh quy định tại điều 4, Nghị định Số: 62/2011/NĐ-CP của Chính phủ, thì thị xã Bắc Kạn cơ bản đạt các tiêu chuẩn theo quy định.

Cụ thể như đạt về tiêu chuẩn chức năng đô thị, về loại đô thị cũng đã được Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại III trở lên; thị xã Bắc Kạn cũng đã đạt tiêu chuẩn mật độ dân số khu vực nội thị, với 6.795 người/km2. Về tỉ trọng công nghiệp, xây dựng – dịch vụ, thương mại, đã đạt 91%. Tỷ lệ nhà kiên cố, khá kiên cố, bán kiên cố cho khu vực nội thị đạt 78,9%. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thị 80,34%. Thị xã hiện nay có đến 38 tuyến đường nội thị, 190 ngõ phố; nhiều đường phố lớn, đẹp, khang trang như: Đường Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, Trường Chinh…Các khu dân cư mới được xây dựng đồng bộ, tạo sự khang trang như: Đức Xuân, Khu đô thị phía Nam, khu dân cư Quang Sơn… Cùng với đó là nhiều công trình công cộng được đầu tư xây dựng.

Ngoài ra, cùng với những chính sách hỗ trợ mới của Nhà nước, hàng nghìn mét đường bê tông liên thôn, liên tổ được xây dựng và nâng cấp tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân địa phương. Năm 2014, tỷ lệ đường giao thông nông thôn được rải nhựa, bê tông hoá đạt trên 93%;  100% diện tích hè phố nội thị được lát gạch hoặc bê tông hoá; Thị xã Bắc Kạn cũng quan tâm, đẩy mạnh việc trồng cây xanh, cây cảnh, cải tạo làm đẹp mỹ quan đô thị.  Đặc biệt là công tác xã hội hóa lắp điện chiếu sáng ngõ hẻm và thực hiện bê tông hóa đường liên thôn, tổ, cải tạo sửa chữa nhà văn hóa, vệ sinh môi trường. Hiện nay đã có 178/190 ngõ hẻm của 4 phường nội thị và đường giao thông nông thôn của 2 xã (Xuất Hóa, Huyền Tụng) được lắp điện chiếu sáng, đạt 93,7%) . 

Xây dựng thị xã Bắc Kạn trở thành thành phố là sự cần thiết, là sự đáp ứng với nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Bắc Kạn. Việc phấn đấu vươn lên trở thành thành phố Bắc Kạn cũng phù hợp với quy hoạch chung về đô thị của cả nước. Trở thành thành phố Bắc Kạn còn tạo ra động lực mới góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế – xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo quốc phòng – an ninh; sắp xếp hợp lý lao động, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư từ bên ngoài vào địa phương; đẩy mạnh tốc độ phát triển dịch vụ- thương mại, du lịch, các khu công nghiệp; mở mang các ngành nghề sản xuất kinh doanh; đẩy nhanh tốc độ xây dựng và củng cố cơ sở hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang nâng cấp đô thị theo hướng ngày càng văn minh hiện đại, trở thành trung tâm phát triển thương mại – dịch vụ, du lịch.

Việc thành lập các phường Xuất Hóa, Huyền Tụng thuộc thị xã Bắc Kạn và thành lập thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn sẽ phát huy hơn nữa tiềm năng, thế mạnh và nguồn lực của tỉnh miền núi phía Bắc, tạo cơ hội và động lực cho sự phát triển lâu dài, bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội không chỉ riêng cho Bắc Kạn mà còn có vai trò đặc biệt quan trọng cho sự phát triển của tỉnh Bắc Kạn nói chung.