Nhìn lại những kết quả thực hiện được trong công tác thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của Hội Cựu chiến binh thành phố Bắc Kạn giai đoạn (2011 – 2015)

I. Công tác chỉ đạo, vận động, tuyên truyền hội viên:

Sau khi nhận được công văn của Hội CCB tỉnh Bắc Kạn hướng dẫn về việc thực hiện, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ tham gia xây dựng nông thôn mới. Hội CCB thành phố Bắc Kạn đã xác định công tác vận động cán bộ, hội viên CCB là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Hội. Hội CCB thành phố đã xây dựng kế hoạch, tổ chức Hội nghị triển khai đến các cơ sở Hội, nhằm thực hiện hiệu quả các chương trình, phong trào thi đua của địa phương, đặc biệt là phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới.

Hội CCB thành phố Bắc Kạn đã chỉ đạo các cơ sở Hội tập trung mọi nguồn lực và các điều kiện để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, cải thiện một bước điều kiện sống, cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội và môi trường ở nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Hội viên CCB và nhân dân ở khu dân cư. Công tác xây dựng nông thôn mới được các cấp hội trong toàn thành phố coi là một nhiệm vụ quan trọng, từ đó xác định được vị trí, vai trò của Hội CCB trong chương trình thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Hội CCB các cấp thành phố Bắc Kạn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên về ý nghĩa, mục đích của chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Căn cứ vào kế hoạch, hướng dẫn của Hội CCB thành phố, Hội CCB các xã, phường đã xây dựng chương trình hoạt động cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của địa phương, để phong trào “CCB thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới” đạt hiệu quả cao thông qua các hình thức như tổ chức hội nghị, giao ban, trong các buổi sinh hoạt tại chi hội, lồng ghép tại các buổi tập huấn và các phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, gắn với các phong trào ở địa phương. Hướng dẫn các cơ sở hội gương mẫu tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tổ chức đăng ký, thành lập tổ tự quản về trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường … được nhiều cơ sở hội và hội viên hưởng ứng đóng góp ngày công và tiền của để xây dựng các công trình ở địa phương, thôn tổ ngày càng xanh, sạch, đẹp.

2. Kết quả triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới:

Các cấp hội trong thành phố đã tham gia thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới như: Xóa nhà dột nát (hiện nay hội viên CCB thành phố không còn nhà dột nát); Hầu hết hội viên CCB trong độ tuổi lao động đều có việc làm thường xuyên, tăng tỷ lệ lao động trong các ngành nghề như: Dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, chế biến … Đối với công tác giáo dục các cháu con hội viên CCB đến tuổi đều đi học, không có con CCB bỏ học; trên 70% hộ hội viên được sử dụng nước sạch, các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường, không có các hoạt động làm suy giảm môi trường, các chi hội đều có các hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp, chất thải, nước thải được thu gom xử lý theo quy định.

          Hội viên CCB thành phố Bắc Kạn luôn đi đầu, gương mẫu trong các phong trào xây dựng nông thôn mới như: Tự giác hiến đất để xây dựng đường nông thôn điển hình như gia đình đồng chí Vũ Gia Việt thuộc chi hội 6 phường nguyễn Thị Minh khai, bản thân đã gương mẫu đi đầu vận động con cháu cùng gia đình chung tay góp sức cùng cộng đồng khu dân cư xây dựng đường và nhà họp thôn khang trang, sạch đẹp, gia đình còn sử dụng gần 300 m2 đất làm đường dân sinh, đầu tư bê tông hóa đoạn đường dân sinh nội bộ dài 30m; Các chi hội  ở phường Nguyễn Thị Minh Khai, Sông Cầu, Huyền Tụng đã vận động hội viên ủng hộ làm nhà văn hóa được 33.787.000đ; Hội CCB xã Xuất hóa thực hiện được 3 công trình hợp vệ sinh là nhà tắm, hố tiêu, bể nước sạch. Vận động hội viên lắp đặt đèn chiếu sáng ngõ hẻm được 83 bóng. Ngoài ra các cơ sở Hội còn phối hợp với đoàn thanh niên, các đoàn thể như nông dân, phụ nữ lắp đặt được 113 bóng điện chiếu sáng tại các ngõ hẻm. Hội CCB thành phô phối hợp với Ban CHQS thành phố Bắc Kạn khởi công xây dựng và khánh thành nhà ở cho 02 đồng chí hội viên ở phường Xuất Hóa, xã Dương Quang từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Quân khu I, trị giá 70 triệu đồng/ 01 hộ gia đình (trong đó hội viên CCB đã huy động được 80 ngày công giúp đỡ gia đình tháo dỡ, khởi công đào móng, xây dựng nhà).

Nhiều đồng chí CCB là những tấm gương điển hình phát triển kinh tế bằng các hình thức chăn nuôi, dịch vụ thương mại, vườn ao chuồng, trồng rừng … với phương châm mỗi người làm một việc nhỏ sẽ tạo nên việc lớn. Những người lính xưa đã và đang tiếp tục công hiến sức mình, chung tay xây dựng để thành phố Bắc Kạn ngày một giàu đẹp, văn minh.

3. Kết quả xây dựng tổ chức hội vững mạnh và giữ gìn an ninh trật tự xã hội:

          Trong 5 năm qua Hội CCB thành phố Bắc Kạn đã kết nạp được 424 hội viên, giới thiệu được 120 đoàn viên ưu tú cho đảng (trong đó có 16 hội viên CCB đã được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam), có 97 đ/c hội viên CCB tham gia huấn luyện động viên, hàng năm mở các lớp tập huấn công tác hội cho các đồng chí ban chấp hành, chi hội trưởng của 131 chi hội, hàng năm mức quỹ hội đạt và vượt kế hoạch trên giao, đến nay bình quân 550.000đ/ 1 hội viên .

Tình hình an ninh trật tự xã hội được giữ vững, tệ nạn xã hội hạn chế, hàng năm hội đã tổ chức tuyên truyên chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy  được 35 buổi với 3.356 lượt hội viên tham gia.

4. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:

Với những kết quả đã đạt được trong 5 năm (2011 – 2015) thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hội CCB thành phố Bắc Kạn đề ra nhiệm vụ trong 5 năm tới với các nội dung như sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức về công tác xây dựng nông thôn mới.

2. Nâng cao chất lượng cuộc sống của hội viên CCB khá, giàu ngày càng nhiều, tỷ lệ giảm nghèo xuống dưới 0,5%.

3. Tỷ lệ hội viên CCB sử dụng nước sạch trên 98%

4. Tuyên truyền động viên các tầng lớp nhân dân và hội viên CCB tích cực tham gia chương trình chung tay xây dựng nông thôn mới.