Những việc làm hay ở một Chi hội phụ nữ tiêu biểu

Là Chi hội tham gia sôi nổi vào các phong trào, cuộc vận động do Hội LHPN các cấp phát động nên phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới của chị em phụ nữ thôn Tân Thành, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn rất phát triển. Đời sống của người dân dần cải thiện, chị em không chỉ làm tròn vai trò giữ lửa trong mỗi gia đình mà còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, dần khẳng định vai trò, vị trí của người phụ nữ tại gia đình và cộng đồng.

Phụ nữ thôn Tân Thành chăm sóc cây Quế

Cây quế là cây trồng góp phần xóa đói giảm nghèo cho đồng bào Dao thôn Tân Thành thời gian qua. Mỗi hộ dân đều tham gia trồng quế, trung bình có từ 2-5ha quế, mang lại thu nhập ổn định. Không chỉ hộ gia đình mà chi hội phụ nữ thôn còn tận dụng quỹ đất trồng 0,3ha quế để gây quỹ cho chi hội. Chị em thường xuyên phát, tỉa nên rừng cây đang phát triển tốt, sẽ mang lại nguồn quỹ để hội hoạt động

Chị Bàn Thị Thành, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Tân Thành, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn: “Năm 1991 nhà nước cho trồng chè, sau chè không thu nhập được nữa tôi nghĩ là bây giờ cây quế bán được cả cành quế, vỏ quế nên phát động chị em trồng quế”

Bên cạnh phát triển kinh tế, phụ nữ ở thôn Tân Thành còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện “Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, đặc biệt là thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường. Qua công tác tuyên truyền, mỗi hộ hội viên đã ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình, chủ động quyét dọn, phân loại rác thải tại hộ gia đình, nhắc nhở con, cháu cùng tham gia. Chi hội mỗi tháng một lần hoặc trước các ngày lễ lớn đều tham gia tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm.

Chị Đặng Thị Hương, thôn Tân Thành, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn: “Hội viên trong thôn ai nấy đều có ý thức giữ gìn vệ sinh đường làng ngõ xóm, gia đình thực hiện vệ sinh sạch sẽ”.

Một điều đáng chú ý là công tác phát triển hội viên của Chi hội phụ nữ Tân Thành rất tốt, không chỉ thu hút chị em tham gia mà còn thu hút nhiều hội viên cao tuổi cùng sinh hoạt. Hiện nay, chi hội có 75 hội viên thì có đến 25 hội viên đã quá tuổi những vẫn tích cực tham gia các hoạt động của Hội. Đây chính là lực lượng giúp truyền dạy văn hóa truyền thống dân tộc Dao đến với thế hệ trẻ, góp phần giữ gìn và phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc.

Chị Nông Thị Thanh Ngân, Chủ tịch Hội LHPN xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn cho biết: “Chi hội phụ  nữ thôn Tân Thành từ nhiều năm nay thành tích luôn giữ vững hoàn thành mọi chỉ tiêu hội cấp trên giao cho, đặc biệt là chương trình xây dựng NTM, nhiều công trình thực hiện rất tốt. Chị chi hội trưởng năng động sáng tạo, thu hút được hội viên cao tuổi, người cao tuổi nhất 83 tuổi, hội viên trẻ cũng rất nhiều”

Chính sự tham gia tích cực của hội viên phụ nữ trong mọi hoạt động ở thôn bản đã góp phần không nhỏ làm thay đổi bộ mặt nông thôn xã Nông Thượng,  đồng thời làm thay đổi nhận thức về vai trò của phụ nữ trong xã hội hiện nay.

Tác giả: Minh Cường