Nông dân thành phố Bắc Kạn tập trung sản xuất vụ xuân năm 2019

Vụ xuân năm nay, thành phố Bắc Kạn tổ chức gieo cấy 300hecta lúa, 120hecta ngô và một số cây trồng khác. Hiện nay người dân đã tổ chức gieo mạ được 150hecta, số còn lại đang ngâm ủ thóc giống. Làm đất được 92 hecta và phấn đấu sẽ kết thúc việc gieo cấy trước ngày 15/3/2019. Còn với đất trồng ngô đến nay bà con đang chuẩn bị khâu làm đất và sẽ kết thúc thời gian trồng vào trước 30/4/2019.

 Những ngày này nông dân phường Huyền Tụng đang tích cực chuẩn bị các điều kiện bảo đảm cho vụ xuân đạt hiệu quả cao. Để chủ động sản xuất vụ xuân, phường đã chỉ đạo các thôn hướng dẫn người dân tập trung cày ải, nạo vét kênh mương dẫn nước vào đồng ruộng. Đối với diện tích đất nông nghiệp không có nguồn nước canh tác, người dân đã chủ động chuyển sang trồng Ngô và các loại rau màu.

 Tại xã Nông Thương, vụ xuân này địa phương thực hiện kế hoạch gieo cấy 55hecta lúa, thời điểm này khâu làm mạ đạt 70% và làm đất được trên 40%, Với điều kiện thời tiết ấm như mấy ngày vừa qua, cơ quan chuyên môn cũng khuyến cáo bà con cần chú ý đến quá trình làm mạ, có thể gieo mạ ngoài trời mà không cần che phủ ni lông để mạ phát triển tốt, chỉ che đậy ni lông khi nhiệt độ xuống thấp.

  Bà Đinh Thị Liễu – Trưởng phòng Kinh tế thành phố Bắc Kạn cho biết: Ngay sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết, đã tiến hành kiểm tra, thăm nắm tình hình sản xuất vụ xuân ở các xã, phường về cơ bản các địa phương đều bám sát khung thời vụ. Tuy nhiên dự báo khoảng 75hecta diện tích đất nguy cơ thiếu nước sẽ xảy ra ở một số nơi, để khắc phục tình trạng đó địa phương đã chủ động máy bơm để bơm nước, Trạm thủy nông chủ động quản lý các tuyến mương nước do đơn vị đảm nhiệm để phòng, chống hạn.

Về cơ cấu giống, thành phố Bắc Kạn chỉ đạo các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn cung ứng đầy đủ các loại giống theo yêu cầu người dân đăng ký, đặc biệt các loại giống, phân bón phải đảm bảo về chất lượng, số lượng tránh thiệt hại cho người nông dân. Cơ quan chuyên môn cũng khuyến khích bà con sử dụng các loại giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn ngày như giống lúa thuần CP6,  Hương thơm số 1, HT6,  Khang dân 18, Khang dân đột biến, Nếp 97. Ngoài ra, tuỳ theo điều kiện sản xuất cụ thể có thể sử dụng một số giống lúa lai. Đối với giống ngô sẽ gieo trồng các giống ngô lai có tiềm năng năng suất cao. Bên cạnh đó, công tác phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi cũng được thành phố quan tâm thực hiện.