Nông dân thành phố cần chủ động phòng trừ bệnh thán thư hại cây hồng không hạt

Hiện nay trên địa bàn thành phố có 20,22 ha diện tích cây Hồng không hạt. Trong đó, diện tích đã cho thu hoạch 10,2 ha, năng suất bình quân đạt 57 tạ/ha. Mục tiêu từ nay đến năm 2025, diện tích Hồng không hạt cho thu hoạch là 20 ha, năng suất đạt 70 tạ/ ha. Tuy nhiên, từ năm 2018 trở lại đây trên cây Hồng không hạt xuất hiện một số loại sâu, bệnh gây hại rải rác và có xu hướng tăng dần, đặc biệt là bệnh thán thư gây hại làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng quả và sự sinh trưởng phát triển của cây tại một số xã, phường.

Cây Hồng không hạt khi bị bệnh thán thư thường rụng nhiều lá

Theo Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp thành phố Bắc Kạn: Bệnh thán thư do nấm gây nên. Vì vậy, bà con nông dân cần chủ động công tác phòng trừ, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do bệnh thán thư hại trên cây Hồng không hạt gây ra. Trong đó, một số biện pháp kỹ thuật cần thực hiện như sau: Cắt, tỉa, tạo tán cho cây thông thoáng để hạn chế việc phát sinh và lây lan của nấm bệnh. Bón phân cân đối, hạn chế bón nhiều phân đạm nhất là thời kỳ cây đang mang bệnh. Thu gom lá, cành và quả bị bệnh đưa ra khỏi vườn để khô rồi đốt hoặc chôn sâu cùng với vôi bột để tiêu hủy nguồn bệnh, tránh để lây lan. Khi bệnh chớm xuất hiện sử dụng các thuốc như: Score 250EC, Amistar® 250SC, Amistar top 325SC, Ridomil Gold 68WG … phun 2-3 lần, mỗi lần cách nhau 7-10 ngày.

Lưu ý: Phun kỹ, phun thuốc đều trên tán lá và tuân thủ kỹ thuật “4 đúng” khi sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật.

Minh Cường