Nông Thượng: Phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới

Căn cứ hướng dẫn triển khai của cấp trên, xã đã triển khai công tác chỉ đạo, quản lý và điều hành thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới rất cụ thể, từ trong Đảng đến quần chúng nhân dân, để nhân dân hiểu và đồng thuận thực hiện. Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” đã đi vào tâm thức của mỗi người dân, tạo đà cho các địa phương bứt phá trên con đường phát triển kinh tế – xã hội. Thông qua các phong trào thi đua đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. 

Cùng với nguồn vốn hỗ trợ các cấp, xã đã huy động nhân dân ủng hộ, đóng góp làm đường giao thông, kênh mương nội đồng. Đến nay, đường liên thôn, trục thôn của Nông Thượng đã được bê tông hóa đạt trên 69%, đường nội thôn, ngõ xóm đã được bê tông hóa 49,37%; đường trục chính nội đồng cơ bản đáp ứng được cho xe cơ giới đi lại phục vụ sản xuất; hệ thống thuỷ lợi đáp ứng được yêu cầu sản xuất và dân sinh; 99% hộ dân thường xuyên được sử dụng điện chất lượng, an toàn; 15/15 thôn có nhà văn hoá phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa ở cộng đồng dân cư; trên địa bàn xã không còn nhà dột nát, nhà tạm; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo còn 3,6%; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 22 triệu đồng/năm.

Chương trình xây dựng nông thôn mới như chiếc “đòn bẩy” giúp người dân có điều kiện vươn lên. Đảng ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Nông Thượng đã nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn thi đua lao động sản xuất, từng bước đạt được những thắng lợi quan trọng trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Thông qua các chương trình, chính sách về phát triển nông nghiệp – nông thôn, xã đã tập trung thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa khoa học kỹ thuật vào thâm canh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng của nông lâm sản. Nhiều giống cây giá trị kinh tế cao được đưa vào trồng như: Cam, quýt, chuối tây, quế và các giống lúa, ngô lai năng suất cao. Đây là những loại cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương nên phát triển tốt, giúp cho người dân nâng cao nguồn thu nhập. Hiện nay, xã Nông Thượng có gần 200 ha cây chuối; 20 ha cây cam, quýt và khoảng hơn 500 ha rừng mỡ, keo, quế… Đối với chăn nuôi, xã đang khuyến khích người dân phát triển mô hình chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, xây dựng cơ bản dần được đầu tư, thu nhập bình quân đầu người tăng dần, tỷ lệ hộ nghèo cận nghèo giảm theo từng năm. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” được các khu dân cư thực hiện có hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định và giữ vững.

Đến thời điểm hiện tại, trong tổng số 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, xã Nông Thượng chỉ còn 4 tiêu chí chưa đạt gồm: Trường học, cơ sở vật chất văn hóa, hình thức tổ chức sản xuất và môi trường. Để đạt được chỉ tiêu đề ra, xã đã và đang tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo của các cấp ủy đảng. Với quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền và tinh thần chung tay xây dựng NTM của toàn thể nhân dân, hy vọng rằng xã Nông Thượng sẽ sớm hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM vào năm 2017./.