Nông Thượng thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo

Kết quả rà soát năm 2022, xã Nông Thượng (thành phố Bắc Kạn) còn 44 hộ nghèo, cận nghèo, chiếm 4,8%, giảm 4,4% so với năm 2021 và đạt 300% chỉ tiêu giao. Để đạt được kết quả trên, xã đã triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tăng thu nhập cho người dân.

Người dân xã Nông Thượng ( TP. Bắc Kạn) phát triển mạnh cây lâm nghiệp,góp phần tăng thu nhập cho gia đình.

          Ông Triệu Văn Nhúc, Chủ tịch UBND xã Nông Thượng cho biết: Xã Nông Thượng có 15 thôn, với hơn 900 hộ dân. Bà con chủ yếu sản xuất nông- lâm nghiệp. Toàn xã hiện có hơn 200ha đất sản xuất nông nghiệp, hơn 1.000ha đất lâm nghiệp. Đây là lợi thế để xã phát triển những mô hình sản xuất. Để phát huy tiềm năng, thế mạnh, thời gian qua, xã tăng cường tuyên truyền, vận động nhằm khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo của bà con. Đồng thời tranh thủ các nguồn lực để giúp người dân xây dựng các mô hình kinh tế.”

Trong năm 2022, từ nguồn vốn chương trình nông thôn mới, xã triển khai hỗ trợ 06 hộ mới thoát nghèo chăn nuôi gà thương phẩm (quy mô 200 con/hộ); hỗ trợ các hộ nghèo trồng nghệ nếp đỏ, trồng quế; tạo điều kiện cho 05 hộ nghèo vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất. Kết quả đánh giá các mô hình về chăn nuôi gà, tỷ lệ sống trên 90%, người dân đã xuất bán từ đầu tháng 12; các mô hình trồng trọt, cây phát triển tốt được liên kết bao tiêu với HTX trên địa bàn.

Xã cũng phát huy hiệu quả các mô hình xây dựng trước đó, như: Duy trì 10ha cam Vinh tại thôn Nà Chuông, Khuổi Chang; 10ha quýt bản địa tại các thôn Nà Kẹn, Nà Vịt; khoảng 300ha quế tại các thôn Tân Thành, Cốc Muổng, Khuổi Chang; trồng rau màu trên đất ruộng tại các thôn Nà Bản, Cốc Muổng… Các mô hình đang đem lại nguồn thu nhập vài chục triệu đồng đến 100 triệu đồng/hộ/năm.

Bên cạnh sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương, các HTX hoạt động hiệu quả trên địa bàn cũng nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của thành phố trong thực hiện các chuỗi liên kết, như: Liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi trâu, bò vỗ béo của HTX Hùng Tuyết; liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm quế dược liệu của HTX Nông nghiệp Tân Thành, từ đó đã tạo việc làm cho khoảng 100 lao động địa phương trong năm 2022.

Phát huy tiềm năng về đất lâm nghiệp, xã Nông Thượng chú trọng công tác trồng rừng gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm. Năm 2022, xã trồng mới được 45ha rừng, đạt 104% kế hoạch, chủ yếu là cây quế. Trên địa bàn xã có 03 cơ sở chế biến lâm sản hoạt động thường xuyên đã thu mua lâm sản và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Gia đình anh Đinh Thăng Tuyển,  thôn Nà Kẹn vốn là một trong những hộ cận nghèo của xã. Vừa qua, kết quả rà soát các tiêu chí đánh giá hộ nghèo đa chiều, gia đình anh đã thoát nghèo thành công. Anh Tuyển cho biết: Ngay từ đầu năm gia đình được các đoàn thể tuyên truyền, vận động, giới thiệu việc làm tại cơ sở sản xuất lâm sản trong xã. Nhờ đó hai vợ chồng có việc làm ổn định với mức thu nhập 04 triệu đồng/người/tháng, có điều kiện mua sắm đồ dùng sinh hoạt cần thiết, sửa chữa nhà ở. Ngoài ra, sau khi tham gia các lớp tập huấn về cây trồng, vật nuôi do xã tổ chức, gia đình đã trồng và chăm sóc gần 1ha cây keo. Hiện, cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, hứa hẹn sẽ cho gia đình khoản thu nhập khá trong tương lai không xa.

Cùng với hỗ trợ sản xuất, thông qua Mặt trận tổ quốc, các nguồn vốn xã hội hóa khác, xã Nông Thượng đã hỗ trợ làm nhà ở mới cho 04 hộ nghèo trên địa bàn. Qua đó, giúp các hộ ổn định chỗ ở, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Năm 2023, xã Nông Thượng phấn đấu giảm thêm ít nhất 03 hộ nghèo, trọng tâm để thực hiện giảm nghèo là đẩy mạnh phát triển lâm nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Kết quả của công tác giảm nghèo sẽ góp phần tích cực đưa xã Nông Thượng cơ bản đạt các tiêu chí nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2023 như mục tiêu thành phố Bắc Kạn hướng đến./.

Đặng Tuyết