Nữ Bí thư chi bộ tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.”

Với cương vị Bí thư chi bộ thôn Nà Cưởm, xã Dương Quang, thị xã Bắc Kạn chị Nguyễn Thị Hoan luôn phát huy tốt vai trò của người đứng đầu thường xuyên nghiên cứu, tham gia học tập đầy đủ các văn bản Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng từ đó quán triệt, triển khai kịp thời tới các đảng viên và nhân dân.

Việc cụ thể hóa thành Nghị quyết của Chi bộ là cơ sở đẻ chị Hoan đã tích cực vận động nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước, địa phương. Chị luôn triển khai các nhiệm vụ của chi bộ gắn liền với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng  và phối hợp cùng các đoàn thể, hội, đội trong thôn làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi như: Trồng màu, trồng chuối tây, chăn nuôi gia cầm,…do đó năm 2013 thu nhập bình quân đầu người đạt 14 triệu đồng/ hộ, sản xuất nông nghiệp đạt 70 triệu đồng/ ha. Hiện trong thôn chỉ còn 02 hộ nghèo.

 

Qua nhiều năm giữ chức vụ bí thư chi bộ,  chị được nhân dân tín nhiệm cao ởi chị là người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.  chị có ý thức tự giác cao trong việc tự phê bình và phê bình, thắng thắn để bảo vệ lẽ phải. Tập trung giải quyết những lợi ích chính đáng của người dân và phản ánh kịp thời những vấn đề nổi cộm trên địa bàn thôn tới các cấp có thẩm quyền giải quyết. Thực hiện tốt trách nhiệm của một thành viên trong tổ hòa giải của thôn tham gia giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc bức xúc của nhân dân. Chị Hoan còn được biết đến là một đảng viên gương mẫu luôn cố gắng nỗ lực để xây dựng một tập thể đoàn kết, vững mạnh về mọi mặt. Từ chỗ biết quan tâm, lắng nghe ý kiến của đảng viên trong chi bộ và nhân dân trong thôn, Bản thân chị đã cùng ban chi ủy tạo đièu kiện cho các quần chúng ưu tú có cơ hội được tiếp nhận tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Trên thực tế đã có một số  quần chúng sau khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng đã thực sự trở thành những hạt nhân tốt đóng góp thêm sáng kiến, cách làm hay cho tập thể. Trao đổi với chúng tôi về hoạt động của chi bộ, Chị Nguyễn Thị Hoan – Bí thư chi bộ thôn Nà Cưởm , xã Dương Quang, thị xã Bắc Kạn nói: “Đối với công tác chỉ đạo của chi bộ đa phần là thuận lợi. Khó khăn duy nhất của chị bộ hiện nay chính là những đảng viên trẻ vừa trong quân đội khi về địa phương mới được kết nạp đảng chính thức thì ý thức kỷ luật chưa cao, phải mất một thời gian khá dài để giúp đỡ mới có thể tiến bộ. Cá biệt trong chi bộ đã từng có những đảng viên chưa tích cực tham gia sinh hoạt đảng. Tuy nhiên sau được nhắc nhở, kiểm điểm nhiều lần và cố gắng tiếp cận tuyên truyền, giúp đỡ chỉ ra những cái sai, thiếu sót cần sửa chữa nên những đảng viên đó hiện nay đã trở thành những đảng viên tốt, có nhiều đóng góp cho chi bộ”

Hầu hết tại các buổi sinh hoạt của chi bộ chị Hoan đều tập trung gắn việc thực hiện Chỉ thị số 03 – CT/TU của Bộ chính trị về “Học tập và theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tới toàn thể đảng viên . Vì thế đội ngũ đảng viên chi bộ đã có sự chuyển biến rõ rệt từ nhận thức đến hành động, nói đi đôi với làm, không ngại khó, ngại khổ, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ và hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên. khi thấy chi bộ còn yếu kém chị luôn đứng ra chịu trách nhiệm tiếp thu các ý kiến đóng góp của đảng viên để có sự sáng tạo chủ động trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của chi bộ theo chiều hướng tốt hơn. Từ đó 95% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.Tập thể chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Bà Nông Thị Thập – Phó Bí thư Đảng ủy xã Dương Quang, thị xã Bắc Kạn cho biết: “Đồng chí Hoan là một người luôn năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong công việc được giao. Thường xuyên làm tốt công tác tuyền truyền vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, tham gia hòa giải các vấn đề nổi cộm trong thôn. Vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông liên thôn..”

Bằng nhiều phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo Chị Hoan một bí thư chi bộ điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã và đang trở thành những hạt nhân nòng cốt trong việc nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ chủ chốt tại cơ sở của xã Dương Quang, góp phần xây dựng thêm nhiều tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện./.