Phát động Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn lần thứ 2, năm 2021

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 748 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc phát động Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn lần thứ 2, năm 2021;

Nguồn:  Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn