Phát động thi đua cao điểm “Làm theo lời Bác – thi đua giành 3 nhất”

Đợt thi đua phát động từ ngày 01/05 – 11/06/2018  tập trung vào 03 nội dung như: Nhận thức tư tưởng tốt nhất; Thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; Tổ chức hoạt động có hiệu quả nhất.

Qua đợt thi đua nhằm quán triệt, giáo dục cho sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trưởng, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua yêu nước; Nghị quyết, Chỉ thị các cấp về công tác thi đua khen thưởng trong LLVT thành phố, qua đó động viên mọi cán bộ, chiến sĩ nắm chắc nội dung thi đua, kết hợp chặt chẽ thực hiện đợt thi đua cao điểm với phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đơn vị và trên địa bàn, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu thi đua đợt phát động.

Tại lễ phát động, đại diện các Ban đã ký kết giao ước thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ trong đợt thi đua cao điểm.