Phiên họp UBND thành phố Bắc Kạn tháng 5/2024

(backancity.gov.vn)- Sáng ngày 20/5, đồng chí Hoàng Hà Bắc, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn chủ trì cuộc họp thực hiện một số nhiệm vụ của UBND thành phố và thông qua một số nội dung quan trọng khác. Dự có các đồng chí Lê Đăng Trưởng, UV.BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Long Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện các phòng, ban chuyên môn.

Đồng chí Hoàng Hà Bắc, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn chủ trì cuộc họp

Cuộc họp đã thông qua dự thảo thông báo phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021 – 2026; quy chế làm việc của UBND thành phố khoá VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự thảo quyết định của UBND thành phố về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua trên địa bàn thành phố; Tờ trình số 94 ngày 17/5/2024 về đề nghị ban hành quyết định của UBND thành phố về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra thành phố Bắc Kạn. Dự thảo kế hoạch phối hợp chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Bắc Kạn năm 2024. Kế hoạch các hoạt động văn hoá của tuyến phố đi bộ thành phố Bắc Kạn.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Hà Bắc, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố giao Văn phòng UBND thành phố tiếp thu, chỉnh sửa ban hành thông báo phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND thành phố trong thời gian sớm nhất để đảm bảo chỉ đạo, điều hành hoạt động của bộ máy chính quyền trong việc thực hiện các nhiệm vụ của thành phố Bắc Kạn. Các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã phường tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua kỷ niệm 75 năm ngày giải phóng thị xã Bắc Kạn (24/8/1949 – 24/8/2024; kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập thành phố Bắc Kạn (11/3/2015 – 11/3/2025). Công an thành phố chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để triển khai phong trào “Toàn dân BV.ANTQ” tại phường Sông Cầu. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các đơn vị để kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên địa bàn diễn ra đảm bảo an toàn, đạt kết quả tốt nhất./.

Đặng Tuyết