Công văn lấy ý kiến Nhiệm vụ quy hoạch phân khu khu đô thị phía Nam hồ Nặm Cắt, tỷ lệ 1/2000

I.PHIẾU Ý KIẾN GÓP Ý Đối với Nhiệm vụ quy hoạch phân khu khu đô thị phía Nam hồ Nặm Cắt, tỷ lệ 1/2000-Địa điểm: Phường Sông Cầu, xã Dương Quang – TP Bắc Kạn

1. Phieu lay y Kien QHPK

II. NHIỆM VỤ QUY HOẠCH PHÂN KHU ĐÔ THỊ PHÍA NAM HỒ NẶM CẮT, TỶ LỆ 1/2000  

1- NVQH PKXD Bac Kan BQLTK- 16.03.22 (da.sua)

III. SƠ ĐỒ VỊ TRÍ VÀ MỐI LIÊN HỆ

1. Ban do vi tri tren QHchung

IV. BẢN ĐỒ PHẠM VI RANH GIỚI KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH

SO DO PHAM VI RANH GIOI LAP QUY HOACH-Model

Nguồn:Phòng Quản lý đô thị Thành phố Bắc Kạn