Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại tổ 2 phường Sông Cầu  

Chiều ngày 14/11, đồng chí Lê Đăng Trưởng- Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố đã dự chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng bà con tổ 2, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn.

Tiết mục văn nghệ của chị em chào mừng ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Năm 2021, Ban công tác mặt trận đã triển khai cụ thể từng nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đồng thời phối hợp với các tổ chức hội tuyên truyền, vận động hội viên và toàn thể nhân dân dân thực hiện tốt 05 nội dung của Cuộc vận động, các nội dung dược triển khai (trong các buổi sinh hoạt chi hội, ngày Đại đoàn kết toàn dân). Cuộc vận động đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, nêu cao ý thức tự quản, huy động được sức dân, góp phần giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc cùa nhân dân. Cán bộ và Nhân dân trong tổ thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Thực hiện tốt các hoạt động giáo dục truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc gia đình chính sách, người có công. Nhân dân trong tổ tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; thực hiện tốt quy ước, hương ước của cộng đồng dân cư. Sống và làm việc theo pháp luật. Năm 2021, có 97/100 hộ gia đình đăng ký được bình xét, đề nghị công nhận gia đình văn hóa; 02 hộ gia đình tiêu biểu đề nghị cấp trên khen thưởng.

Lãnh đạo thành phố chung vui và tặng quà cho cán bộ, nhân dân tại ngày hội

 Nhấn mạnh ý nghĩa của ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Đăng Trưởng ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội của người dân tổ 2, phường Sông Cầu. Đồng chí mong muốn bà con tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, chung tay thực hiện các phong trào thi đua, xây dựng khối đại đoàn kết ngày càng vững mạnh.

Tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các đồng chí lãnh đạo thành phố và một số ban, ngành, đoàn thể của thành phố đã có các phần quà tặng cán bộ, nhân dân tổ 2, phường Sông Cầu./.

Đặng Tuyết