Phó Tư lệnh Quân khu 1 kiểm tra công tác quốc phòng địa phương tại thành phố Bắc Kạn

Ngày 28/4, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 1 do Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu, Phó Tư lệnh Quân khu I làm trưởng đoàn đã đến thăm nắm tình hình, công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 tại thành phố Bắc Kạn.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 1 làm việc tại thành phố Bắc Kạn

Đến kiểm tra tại các đơn vị, đoàn công tác đánh giá cao kết quả công tác quốc phòng quân sự địa phương trong thời gian qua, các đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở địa bàn thành phố; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành đoàn thể địa phương triển khai, tổ chức đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng đạt kết quả từ khá trở lên. Công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật được nâng lên; công tác tuyên truyền được thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng; phát huy dân chủ và vai trò của các tổ chức quần chúng.

Đoàn công tác Quân khu 1 đề nghị các đơn vị cùng các xã, phường thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đạt được, tập trung quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị định của Đảng, Chính phủ và Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ những quy định của pháp luật về bầu cử … Cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ và nắm vững mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, nhất là kiến thức, trách nhiệm của cử tri để lựa chọn được những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Chuẩn bị chu đáo mọi mặt, luyện tập thuần thục các phương án SSCĐ, bảo đảm bầu cử đúng quy định pháp luật, an ninh, an toàn.

Minh Cường