Phòng kinh tế thành phố Bắc Kạn tập huấn kỹ thuật trồng ngô ngọt

Tại đây, cán bộ chuyên môn phòng kinh tế thành phố Bắc Kạn tập trung hướng dẫn về cách trồng, quy trình chăm sóc, thời gian thu hoạch thích hợp. Từ đặc điểm cây ngô ngọt này có thời gian sinh trưởng ngắn (từ 65– 87 ngày) sẽ giảm bớt được ngày công chăm sóc và chi phí đầu tư. Về hiệu quả kinh tế cao hơn so với các giống ngô khác. Theo kế hoạch của phòng kinh tế thành phố Bắc Kạn giống ngô ngọt này sẽ được trồng thử nghiệm tại tổ Mai Hiên, phường Xuất Hóa với tổng diện tích 05 hecta. Với lượng kiến thức truyền tải, cán bộ chuyên môn cùng các học viên tiến hành áp dụng thực hành ngay tại ruộng của một số gia đình tham gia mô hình lần nay. Chủ yếu về cách xử lý đất, khoảng cách đánh luống và mật độ trồng.

Trên thực tế, vụ đông 2016 một số hộ dân trên địa bàn phường Xuất Hóa đã mạnh dạn tự mua giống ngô ngọt khác về trồng thử nghiệm. Cơ bản cây khá phù hợp với đất, đang trong thời gian thu hoạch, đạt chất lượng khá tốt.