Phòng kinh tế triển khai trồng thử nghiệm 4 ha khoai lang Nhật

Đối với mô hình này, các hộ gia đình tham gia được hỗ trợ 100% cây giống, 50% phân bón và được tập huấn quy quy trình kỹ thuật từ khi trồng, các giai đoạn chăm sóc đến thu hoạch. Khoai lang Nhật được các hộ trồng từ giữa tháng 9/2016. Thời điểm này cây đang phát triển thân, lá và củ. Hiện tại, thân cây đạt chiều dài từ 40 – 80cm. Đây là giống khoai lang được các tỉnh miền xuôi trồng khá hiệu quả đạt năng xuất trên 10 tấn/hecta. Theo nhận định của cán bộ chuyên môn phòng kinh tế thành phố Bắc Kạn, do khí hậu miền núi khắc nghiệt hơn năng xuất có thể đạt từ 8 – 10 tấn/hecta, đến khoảng tháng 01 năm 2017 sẽ được thu hoạch.

Ngoài những diện tích khoai lang trồng thử nghiệm, vụ đông năm nay các giống khoai lang của địa phương vẫn được bà con thực hiện. Bởi quy trình trồng không khó, phù hợp với điều kiện canh tác của nông dân, hiệu quả kinh tế khá. Tuy nhiên diện tích canh tác vẫn còn ở mức nhỏ lẻ, trung bình./.