Phong trào dân vận khéo ở Ban chỉ huy quân sự thành phố Bắc Kạn

Để thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố Bắc Kạn đã quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đúng đắn về vị trí, ý nghĩa của các phong trào; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương để tổ chức triển khai thực hiện phong trào sâu rộng, đạt chất lượng, thiết thực.

Dân quân tự vệ phường Huyền Tụng làm dân vận tại tổ Chí Lèn

Theo đó, công tác dân vận đã được gắn với phong trào thi đua Quyết thắng và các phong trào, các cuộc vận động của các cấp, các ngành, nhất là việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, thúc đẩy động viên cán bộ, chiến sỹ khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thực hiện công tác dân vận, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) trong thành phố đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sỹ và các tầng lớp nhân dân tập trung phát triển kinh tế hộ gia đình, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất lao động; tham gia với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề vướng mắc của nhân dân, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ cho các dự án phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị chú trọng tuyên truyền vận động nhân dân các dân tộc, người theo đạo chấp hành và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đấu tranh có hiệu quả với các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá Đảng, Nhà nước ta. Thông qua tuyên truyền, người dân nắm vững và tin tưởng vào đường lối của Đảng, thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Nổi bật trong 5 năm qua, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác tuyển quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu với 280 thanh niên; giao quân nhanh gọn, an toàn tuyệt đối. Ngoài ra, các cán bộ, chiến sĩ quân đội còn cùng với các lực lượng khác đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, thực hiện chính sách Dân số – KHHGĐ.., góp phần xây dựng khu dân cư văn hóa.

Cán bộ, nhân viên Ban CHQS thành phố tham gia đổ bê tông tuyến đường dân sinh tổ 11B, phường Đức Xuân

Sức lan tỏa của công tác dân vận trong LLVT được thể hiện qua tinh thần “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. 5 năm qua, các đơn vị đã huy động 5.198 lượt người tham gia. Cụ thể, lực lượng thường trực 1.572 lượt, lực lượng dân quân 3.626 lượt người để giúp người dân tu sửa 23.580m đường liên thôn; đào, đắp được 1.192m3 đất, đá; nạo vét được 6.600m kênh mương nội đồng; tu sửa 10 nhà văn hóa, hội trường thôn, tổ. Tiếp nhận 200 triệu đồng của Quân khu I hỗ trợ  tổ 9A, phường Đức Xuân và tổ Bản Đồn 2, phường Xuất Hóa xây nhà văn hóa. Nhiều công trình cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh như: nhà ở, đường giao thông…đã góp phần từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn, giúp đẩy nhanh tiến độ chương trình nông thôn mới trên địa bàn. Bên cạnh đó, vào các dịp lễ, Tết, Ban CHQS thành phố cùng Ban chỉ huy quân sự các cấp đã tổ chức đi thăm, tặng quà đối tượng chính sách, cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn. Tham gia ủng hộ xây dựng nông thôn mới gần 6,4 triệu đồng, Ủng hộ các loại quỹ Khuyến học, Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo trị giá hơn 6,2 triệu đồng. Thăm hỏi, tặng quà gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tổ chức một số hoạt động khác đảm bảo thiết thực trong khu chuyển trạng thái SSCĐ…Trung tá Nông Quang Dương, chính trị viên phó kiêm chủ nhiệm chính trị Ban CHQS thành phố Bắc Kạn cho biết công tác dân vận là một nội dung hết sức quan trọng trọng sự nghiệp cách mạng mà Bác Hồ đã từng căn dặn, dân vận khéo việc gì cũng thành công. Quân đội với 3 chức năng chủ yếu là đội quân chiến đấu, đội quân lao động sản xuất và đội quân công tác. Thời gian qua Đảng ủy, chỉ huy luôn xác định cần quan tâm lãnh đạo chỉ đạo trong cơ quan thực hiện tốt công tác dân vận tiêu biểu như các phong trào tham gia dân vận khéo, cùng các địa phương lực lượng vũ trang thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới, phong trào Quân đội quân dân y phối hợp, đặc biệt là phong trào cử cán bộ, nhân viên cơ quan về với nhân dân cùng cơ sở tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các đường lối chủ trương chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước, phát triển kinh tế vùng sâu vùng xa vùng đồng bào khó khăn.

Bằng những việc làm thiết thực, cán bộ chiến sĩ Ban CHQS thành phố Bắc Kạn đã và đang góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tạo ra những đổi thay tốt đẹp cho cuộc sống của người dân trên địa bàn. Công tác dân vận đã thực sự lan tỏa, tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực hoạt động của LLVT thành phố, tạo ra động lực mới, thúc đẩy hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Không những thế, công tác dân vận còn góp phần xây dựng, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường đoàn kết quân – dân…/.

                                        Minh Cường