Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động thành phố năm 2015

Hiện nay, tổng số CNVCLĐ trên địa bàn là 1.616 người, trong đó nữ CNVCLĐ là 1005 người. Số nữ đoàn viên công đoàn là 852. Số cán bộ nữ công đoàn tham gia cấp đảng bộ là  10 chị chiếm 5,1%; Cấp chi bộ là 47 chị chiếm 32%. Số nữ  là Trưởng, Phó các phòng, ban hoặc tương đương là 91 chị.

         Nhận thức rõ tầm quan trọng của phong trào thi đua GVN – ĐVN, BTV Liên đoàn Lao động thành phố đã bám sát sự chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn để triển khai phong trào đến các cấp công đoàn, chỉ đạo các cấp công đoàn xây dựng kế hoạch hoạt động nữ công, xây dựng chương trình hành động thực hiện phong trào thi đua“Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Theo đó các  cấp công đoàn đã phát động và tổ chức cho nữ CNVCLĐ đăng ký danh hiệu thi đua, tiến hành đánh giá kết quả thực hiện, gắn với việc bình xét danh hiệu tại cơ sở, kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào và lựa chọn các điển hình tiên tiến đề nghị công đoàn cấp trên khen thưởng.

Trong công tác chỉ đạo đều gắn với việc tổ chức quán triệt các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt  tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt chương trình hành động Nghị quyết số 20- NQ/TW ngày 28/1/2008 của BCH Trung ương về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ CNH- HĐH đất nước”; Nghị quyết 11- NQ/TW của Bộ Chính trị khoá X về “Công tác phụ nữ  thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước”; Nghị quyết 6b/NQ- TLĐ ngày 29/1/2011 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Chỉ thị 03/CT- TLĐ ngày 18/8/2010 của Tổng LĐLĐ VIệt Nam về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; Giáo dục truyền thống phụ nữ Việt Nam, nâng cao kiến thức pháp luật, về dân số KHHGĐ-sức khoẻ sinh sản, phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS; tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống Bạo lực gia đình, tiếp tục triển khai bước 2 đề án “Nâng cao hiệu quả việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ”, các kiến thức nuôi dạy con, nữ công gia chánh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động đối với phong trào nữ CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã được nữ CNVCLĐ thành phố Bắc Kạn sôi nổi hưởng ứng, góp phần nâng cao vị trí, vai trò của người phụ nữ trên các lĩnh vực công tác, xã hội và gia đình. 

Trong phong trào “Giỏi việc nước”, đội ngũ nữ CNCV-LĐ đã khắc phục mọi khó khăn, phát huy tính sáng tạo trong mọi lĩnh vực hoạt động, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với bản tính cần cù, chịu khó, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao, lao động sáng tạo, chị em ở lĩnh vực sản xuất, kinh doanh đã có những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm ra nhiều sản phẩm có chất lượng tốt, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm, đời sống của người lao động và thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước. 

Trong lĩnh vực công tác Đảng, đoàn thể và quản lý Nhà nước, với chức năng và nhiệm vụ của mình, các chị đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền, chuyên môn tổ chức các hoạt động với nhiều nội dung, biện pháp thiết thực, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của thành phố, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nhiều chị đã không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục khẳng định được năng lực, uy tín của mình trong các cương vị lãnh đạo. 

Bên cạnh đó, chị em còn tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi do các cấp phát động; các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện…

“Đảm việc nhà” là một trong những đức tính tốt đẹp đã trở thành truyền thống của phụ nữ ViệtNam. Đó cũng là yêu cầu, là điều kiện và cơ sở để chị em xây dựng gia đình hạnh phúc, phấn đấu “giỏi việc nước”, phát huy chuẩn mực của phụ nữ Việt Nam “Năng động, sáng tạo, trung hậu, đảm đang” trong thời kỳ mới. Do đó, việc cân bằng hai chức năng gia đình và xã hội đối với nữ CNVC-LĐ là rất quan trọng. Thực hiện Chỉ thị 49-CT/TU ngày 21-5-2005 của Ban Bí thư Trung ương về xây dựng gia đình hạnh phúc trong thời kỳ CNH – HĐH đất nước, thời gian qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, thực hiện tốt KHHGĐ, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu phố văn hóa… Qua các hội thi, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, chị em được trao đổi kinh nghiệm về công tác nữ, vai trò và ứng xử của người phụ nữ trong gia đình, cách nuôi dạy con, cách làm kinh tế… để chị em nâng cao nhận thức và phương pháp trong xây dựng cuộc sống gia đình. Trong gia đình, các chị đã thực sự giữ vai trò là người xây tổ ấm, xây dựng mối quan hệ gia đình gắn bó, bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình. Nhiều chị, dù ngoài xã hội đảm nhiệm cương vị lãnh đạo nhưng về gia đình vẫn là dâu hiền, vợ đảm, người mẹ mẫu mực nuôi con khỏe, dạy con ngoan, học giỏi. Có nhiều chị là tấm gương sáng đã vượt qua mọi khó khăn, vất vả, chăm sóc cha mẹ già, chồng con ốm đau, bệnh trọng nhưng vẫn đảm nhiệm tốt công việc xã hội. Trong điều kiện thu nhập và đồng lương còn khó khăn, song nhiều chị đã tổ chức sắp xếp cuộc sống gia đình, cùng chồng con phát triển kinh tế gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Vườn rau tăng gia sản xuất của chị em

 

Trong năm 2015, có 718 chị đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp, trong đó đạt 246 chị đạt cấp thành phố, 472 chị cấp cơ sở

Từ những kết quả trên, chúng ta khẳng định phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” là một phong trào thi đua phù hợp tính chất về giới góp phần tạo được những bước chuyển biến quan trọng để chị em phát huy phẩm chất và năng lực của mình. Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” ngày càng khẳng định được ý nghĩa to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước, trở thành động lực phấn đấu của nữ CNVC-LĐ trong thành phố và trong tỉnh Bắc Kạn. Song song với việc phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” còn giúp chị em thi đua tổ chức, sắp xếp các hoạt động gia đình một cách khoa học theo tiêu chí “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, để gia đình thực sự là tổ ấm, bến đỗ bình yên cho các thành viên trong gia đình trở về sau những giờ lao động, làm việc vất vả./.