Phụ nữ thị xã Bắc Kạn làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị xã Bắc Kạn xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong việc xây dựng chuẩn mực, đạo đức truyền thống cho dân tộc nói chung và người phụ nữ Việt Nam nói riêng. Vì vậy, những năm qua, cuộc vận động đã và đang đi vào đời sống, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, được các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã thực hiện có hiệu quả với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực.

Tích cực triển khai thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Hội LHPN thị xã đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện trong hệ thống Hội, phát động phong trào thi đua hành động tại đơn vị và cả hệ thống Hội. Nội dung học tập được các cấp Hội hướng dẫn cụ thể, gần gũi với thực tế, trong đó có tổ chức kiểm tra việc triển khai, học tập của các cơ sở Hội.

Để Cuộc vận động đi vào chiều sâu, tác động đến tư tưởng, nhận thức của chị em phụ nữ, Ban Thường vụ Hội LHPN các cấp đã tổ chức thực hiện nhiều hình thức như: Tọa đàm, giao lưu, hội thi kể chuyện, sinh hoạt câu lạc bộ, hái hoa dân chủ, sinh hoạt chuyên đề về Bác và tuyên truyền trong nữ giới thông qua các bản tin, tờ rơi của Trung ương Hội LHPN Việt Nam với chủ đề “Phụ nữ Việt Nam hãy làm theo lời dạy của Bác”, tài liệu tuyên truyền, tài liệu hỏi đáp do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn… Qua đó, vận động chị em phấn đấu, rèn luyện đạo đức và làm việc theo tấm gương đạo đức của Bác.

Công tác tuyên truyền được các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn thị xã đẩy mạnh để hội viên, phụ nữ hiểu đúng, đủ các tiêu chuẩn của phong trào thi đua, đó là: Phát huy truyền thống hiếu học, nâng cao nhận thức, trình độ, học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, hoàn thiện nhân cách, thực hiện tốt trách nhiệm của người công dân, đảm đương tốt vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội; phấn đấu vươn lên khẳng định vị thế của người phụ nữ trong lao động, sản xuất thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước; xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng xã hội văn minh, tạo tiền đề vững chắc cho sự bình đẳng, phát triển, tiến bộ của phụ nữ và các thành viên trong gia đình… Ngoài ra, Hội thường xuyên phối hợp với các cấp Ủy, chính quyền triển khai tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng, chính sách của Nhà nước, luật an toàn giao thông, giáo dục kiến thức quốc phòng, bảo vệ an ninh tổ quốc…

Gắn việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với các phong trào thi đua của Hội

Các cấp Hội đã gắn việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Những nội dung của phong trào thi đua đã được cụ thể hóa, phù hợp với từng đối tượng hội viên ở từng địa phương, đơn vị, gắn việc triển khai phong trào thi đua với việc đẩy mạnh thực hiện phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”…

Nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong các tầng lớp cán bộ, hội viên, Hội LHPN thị xã Bắc Kạn đã xây dựng kế hoạch triển khai việc làm theo tấm gương của Bác bằng hoạt động phát động xây dựng các mô hình thực hành tiết kiệm. Trong đó nòng cốt là phát động xây dựng các mô hình: Hũ gạo tiết kiệm, Ống tiền tiết kiệm, quỹ tiết kiệm. Chỉ tính riêng năm 2011, Hội đã vận động chị em tiết kiệm được gần 9 triệu đồng và 125kg gạo giúp đỡ được 16 hội viên có hoàn cảnh khó khăn xoá đói, giảm nghèo, ổn định cuộc sống… 

 

Mô hình phát triển kinh tế chăn nuôi của hội viên phụ nữ phường Đức Xuân (thị xã Bắc Kạn)

 Thị hội cũng tích cực vận động các hội viên nêu cao tinh thần chủ động, từng bước vượt qua khó khăn, thực hiện tốt phong trào “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ” và các phong trào thi đua do Hội và địa phương phát động. Qua đó, nhiều mô hình phụ nữ phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao trong sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản được phát triển và nhân rộng. Ngoài ra, để hướng dẫn chị em về khoa học – kĩ thuật phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, năm 2011, Hội đã phối hợp với Trung tâm dạy nghề của tỉnh Hội tổ chức 6 lớp đào tạo nghề như Lớp kỹ thuật trồng rau an toàn, trồng nấm… thu hút 226 hội viên tham gia.

Qua thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cùng với các phong trào, công tác Hội ngày càng được nâng cao về chất lượng, trở thành chỗ dựa tin cậy, thu hút đông đảo chị em tham gia. Để tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động, với mục đích tiếp tục nâng cao nhận thức trong cán bộ, hội viên phụ nữ về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong thời gian tiếp theo, các cấp Hội Phụ nữ thị xã Bắc Kạn tập trung đẩy mạnh các hoạt động hội, đưa việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, tạo sự lan tỏa từ trong cán bộ, hội viên, tạo nên một phong trào thi đua thực sự sôi nổi./.

Thu Cúc