Phụ nữ xã Dương Quang chung sức xây dựng nông thôn mới

Hội phụ nữ xã Dương Quang có 515 hội viên, tham gia sinh hoạt tại 10 chi hội. Xác định xây dựng Nông thôn mới là chương trình mục tiêu quan trọng góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn, những năm qua, Hội phụ nữ xã đã gắn các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới với các phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng hiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức cho hội viên về mục đích, ý nghĩa, chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng Nông thôn mới.

          Để hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới một cách hiệu quả, thông qua các buổi sinh hoạt, Hội phụ nữ xã đã lồng ghép tuyên truyền nâng cao nhận thức cho chị em về mục đích, ý nghĩa Chương trình xây dựng nông thôn mới, tích cực tham gia bằng nhiều việc làm thiết thực. Cán bộ, hội viên phụ nữ đã thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào chung tay xây dựng XDNTM,  đã tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền mặt cùng với hơn 200 ngày công lao động.

Cùng với công tác tuyên truyền, vận động, Hội tăng cường kết hợp đổi mới phương thức hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế trong hệ thống Hội. Hội đã phối hợp với Phòng lao động thương binh và xã hội để dạy nghề cho chị em phụ nữ. Mặt khác, Hội LHPN xã còn phối hợp với Ngân hàng CSXH giải ngân gần 3 tỷ đồng cho 145 hội viên vay. Hoạt động giúp nhau bằng tiền mặt tại 10/10 chi hội, với số tiền trên 72 triệu đồng cho 56 hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện tiêu chí nông thôn mới về chuyển dịch cơ cấu sản xuất, nâng cao thu nhập.

Bên cạnh việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, Hội còn tập trung vận động phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu, đăng ký thực hiện 3 nội dung phong trào thi đua “ Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “ Phụ nữ rèn luyện phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Đồng thời, cụ thể hóa các nội dung thi đua phù hợp với điều kiện của từng chi hội. Duy trì câu lạc bộ “ không có người sinh con thứ 3”, mô hình dập hạt cườm tại thôn Quan Nưa, mô hình trồng rau sạch tại thôn Phặc Tràng, mô hình trồng cây chuối tây tại thôn Bản Bung, duy trì mô hình “xanh, sạch, đẹp” tại thôn Nà Dì và thôn Quan Nưa.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được triển khai trong những năm qua đã đem lại nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Cán bộ và hội viên phụ nữ xã Dương Quang đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, nâng cao trách nhiệm và tích cực hưởng ứng, đóng góp tích cực vào việc xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Đến nay xã Dương Quang đã hoàn thành được 16/19 tiêu chí và phấn đấu trong năm 2019 sẽ hoàn thành 3 tiêu chí còn lại, đó là: tiêu chí số 02- Giao thông, tiêu chí số 05- Trường học và tiêu chí số 06- Cơ sở vật chất văn hóa.

          Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội phụ nữ xã Dương Quang sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện tốt chương trình xây dựng NTM mới gắn với các phong trào thi đua, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, hội viên phụ nữ, đóng góp các nguồn lực sẵn có phấn đấu đưa xã cán đích nông thôn mới trong năm 2019./.