Phùng Chí Kiên triển khai mô hình Công an xã, phường điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Chiều ngày 7/10, UBND phường Phùng Chí Kiên (TP.Bắc Kạn) triển khai thực hiện mô hình Công an xã, phường điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây là 1 trong 2 địa bàn được Công an tỉnh Bắc Kạn lựa chọn để triển khai xây dựng điểm của tỉnh.

Các tổ trưởng dân phố ký cam kết tham gia mô hình.

Tại hội nghị, Công an phường Phùng Chí Kiên triển khai Kế hoạch số 340/KH-CAT-PV05 ngày 10/8/20221 của Công an tỉnh về xây dựng Công an xã, phường điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Bộ tiêu chí xây dựng Công an phường điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; Thông qua Nghị quyết số 08/NĐ-ĐU ngày 21/9/2021 của Đảng ủy phường Phùng Chí Kiên về xây dựng Công an phường điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công bố Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của UBND phường về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Công an phường điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Để triển khai thực hiện mô hình đạt hiệu quả, phường tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng mô hình tự quản về an ninh trật tự, các mô hình quản lý giáo dục người có quá khứ phạm tội, mô hình điển hình trong công tác hoà nhập cộng đồng; tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo các ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động từ thiện, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; xây dựng mỗi thôn bản, tổ dân phố có bảng tin, hòm thư tố giác tội phạm; vận động nhân dân tự nguyện lắp camera tại nhà, đèn chiếu sáng phía trước cửa nhà, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, gìn giữ cuộc sống bình yên và từng nước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Quá trình xây dựng mô hình Công an phường Phùng Chí Kiên – điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo 03 giai đoạn và tiến hành tổng kết 01 năm thực hiện vào tháng 7/2022./.

Minh Cường