PHƯƠNG ÁN Dự trữ và cung ứng hàng hóa ứng phó diễn biến của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây:PHƯƠNG ÁN Dự trữ và cung ứng hàng hóa ứng phó diễn biến của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Bắc Kạn

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn

 

 

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên