Phương án Tổ chức cách ly y tế tại các địa điểm phong toạ trên địa bàn thành phố Bắc Kạn để phòng chống CoVID-19

Xem chi tiết tại đây: Phương án tổ chức cách ly y tế tại các địa điểm phong toạ trên địa bàn thành phố Bắc Kạn để phòng chống CoVID-19

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên