Phường Đức Xuân diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Đức Xuân mang tên DT-18. Nội dung diễn tập gồm 3 giai đoạn: chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, an ninh; chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ và thực hành chiến đấu, gồm 10 vấn đề huấn luyện theo các giai đoạn.

Lớp học trong thời chiến

Thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy, chính quyền phường Đức Xuân trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến. Qua các hội nghị trong nội dung vận hành cơ chế, cơ chế lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể đối với nhiệm vụ QSQP địa phương được thể hiện khá sinh động. Đối với từng vị trí vai diễn trong diễn tập đã thể hiện nổi bật về phương pháp điều hành, chủ động, linh hoạt và khoa học. Các thành viên trong khung tập đã nắm chắc nội dung, thứ tự, quy trình trong vận hành cơ chế và thực hành tác chiến phòng thủ, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Đồng thời, nâng cao nhận thức về công tác quân sự, quốc phòng của địa phương trong tình hình mới, đảm bảo an ninh, chính trị làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch../.