Phường Ðức Xuân gặp mặt tân binh nhập ngũ nãm 2018

Theo chỉ tiêu giao của UBND thành phố Bắc Kạn, Phường Ðức Xuân được giao chỉ tiêu là 12 tân binh. Trong đó có 10 tân binh tham gia phục vụ trong quân đội, 2 tân binh tham gia phục vụ trong lực lượng công an nhân dân.  Ðến thời điểm này, phường Ðức Xuân đã thực hiện tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đạt số lượng chỉ tiêu Hội đồng nghĩa vụ quân sự thanh phố Bắc Kạn giao.

Tại buổi gặp mặt cấp ủy chính chính quyền phường Đức Xuân cùng các ban, ngành đoàn thể của phường đã động viên, căn dặn các tân binh nhập ngũ của phường tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước thực hiện tốt nghĩa vụ của người công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Ðồng thời cấp ủy chính quyền địa phương cũng tặng quà cho các tân binh.

Trong không khí ấm cúng của buổi gặp mặt với sự quan tâm của cấp ủy chính quyền phường, các tân binh của phường Ðức Xuân xin hứa sẽ quyết tâm phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt vai trò của người thanh niên, ra sức phấn đấu để trưởng thành ngay trong môi trường quân đội và góp sức vào công cuộc xây dựng đất nước./.