Phường Đức Xuân ra mắt mô hình triển khai đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng ngày 31/3, Phường Đức Xuân tổ chức lễ ra mắt mô hình triển khai thực hiện đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là mô hình được thành phố Bắc Kạn chọn làm điểm. Dự có Đồng chí Nguyễn Thị Huế, Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố, các đồng chí là lãnh đạo UBND, Trưởng công an các xã, phường.

Lãnh đạo thành phố chứng kiến ký kết quy chế phối hợp các ban, ngành, đoàn thể của phường Đức Xuân

Tại buổi lễ, UBND phường Đức Xuân đã công bố Quyết định thành lập mô hình và tiến hành ra mắt Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình gồm 18 thành viên. Thông qua Nghị quyết số 16-NQ/ĐU, ngày 24/3/2023 của Đảng ủy phường Đức Xuân về xây dựng “Mô hình triển khai thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ” tại địa bàn phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn. Thông qua Kế hoạch số 83/KH-TCTTKĐA, ngày 21/3/2023 của Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử thành phố Bắc Kạn V/v xây dựng “Mô hình điểm” triển khai thực Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.

Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa chúc mừng Ban chỉ đạo mô hình

Mô hình “Dịch vụ công trực tuyến” của phường Đức Xuân ra đời là một trong những nội dung nhằm cụ thể hóa Đề án Phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Mô hình góp phần cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức trong giải quyết các thủ tục đăng ký, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại cơ sở, góp phần vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính chính xác trong công tác quản lý, điều hành, tiết kiệm thời gian, công sức. Qua đây cũng gắn trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, vai trò của các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt Đề án 06 trong thời gian tới.

Các đại biểu tham quan điểm hướng dẫn, truy cập, trải nghiệm dịch vụ công trực tuyến

Kết thúc lễ ra mắt, các đại biểu đã tham quan điểm hướng dẫn, truy cập, trải nghiệm dịch vụ công trực tuyến theo Đề án 06 tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Công an phường Đức Xuân.

Minh Cường