Phường Đức Xuân Sơ kết công tác lãnh đạo Đảng, Chính quyền 6 tháng đầu năm 2017

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Đảng bộ phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh – quốc phòng, ổn định tình hình chính trị trên địa bàn. Kinh tế có sự phát triển; sản xuất kinh doanh, dịch vụ ổn định; thu ngân sách tiến độ nhanh, ước đạt 70% so với kế hoạch thành phố giao. Công tác Văn hoá – Xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; Nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương triển khai thực hiện tốt, hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân được giao. Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, mặt trận tổ quốc, đoàn thể được tăng cường; chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên. Thường xuyên quán triệt, triển khai, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Quan tâm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận, công tác phát triển Đảng viên.

6 tháng cuối năm 2017, Đảng bộ phường sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể vững mạnh, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đều nhất trí với nội dung báo cáo; đồng thời góp ý xây dựng các vấn đề tồn tại như: Thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, quản lý trật tự đô thị…