Phường Đức Xuân  tổ chức lễ ra mắt 12 mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng”

Chiều ngày 24/05/2023, UBND phường Đức Xuân tổ chức lễ ra mắt 12 mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng”.

Toàn cảnh buổi ra mắt

Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, chủ động phòng ngừa, nâng cao ý thức, kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho quần chúng Nhân dân tại các khu dân cư, hộ gia đình, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra, UBND phường Đức Xuân đã ra mắt 12 mô hình, trong đó 06 “Tổ liên gia an toàn về PCCC” tại các Khu dân cư tổ 3,4,6,8A,9A,13 và 06 “Điểm chữa cháy công cộng” tại Khu dân cư liên tổ 1B, 2,3,4,8A.

Trao quyết định thành lập mô hình

Thông qua các mô hình, phường Đức Xuân tích cực tuyên truyền cho Nhân dân nắm rõ nội dung tiêu chí của “Tổ liên gia an toàn về PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng”, các điểm đặt phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; quy trình chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và cách sử dụng phương tiện có hiệu quả; cách xử lý tình huống khi có cháy nổ, sự cố, tai nạn; kỹ năng chữa cháy và thoát nạn khi có sự cố xảy ra. Từ đó, biểu dương các tập thể và cá nhân thực hiện tốt công tác PCCC và cảnh báo những tồn tại, sơ hở thiếu sót và cách khắc phục tại các hộ gia đình, khu dân cư trên địa bàn phường./.

Minh Cường