Phường Đức Xuân tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu giáo chức lần I, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Được thành lập năm 2009, từ 25 Hội viên ban đầu, Hội cựu giáo chức Đức Xuân ( TP Bắc Kạn) đã phát triển được gần 90 Hội viên. Hội luôn bám sát triển khai tốt Phong trào thi đua của Hội Cựu giáo chức TP Bắc Kạn, trong đó, tập trung chủ yếu vào các hoạt động chính như: chăm lo đời sống tinh thần vật chất cho Hội viên, tham gia tích cực các hoạt động giáo dục, hoạt động chính trị, xã hội của địa phương;  thường xuyên chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt và hoạt động tổ chức cơ sở Hội. Kết quả, hàng năm, Hội đều đạt tập thể vững mạnh, vững mạnh suất sắc được Hội Cựu giáo chức TP Bắc Kạn, Hội Cựu giáo chức tỉnh Bắc Kạn tặng bằng khen; Hội đã có 69 lượt Hội viên được khen thưởng. Trong 5 năm qua, Hội đã đóng góp được trên 72 triệu đồng xây dựng quỹ hội và tham gia các hoạt động từ thiện.

Đại hội Hội CGC phường Đức Xuân khóa I, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong nhiệm kỳ tới, Hội Cựu giáo chức phường Đức Xuân sẽ tập trung vào các chương trình chính như sau: Nâng cao chất lượng và vị thế các hoạt động của Hội, phấn đấu vận động 80% các Cựu giáo chức tham gia Hội; Tổ chức chăm lo tốt đời sống tinh thần, vật chất cho Hội viên; Tham gia hỗ trợ giáo dục ở địa phương.

Ban chấp hành Hội CGC Phường Đức Xuân khóa I, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội Hội Cựu giáo chức phường Đức Xuân đã bầu 7 Nhà giáo vào Ban chấp hành Hội; Nhà giáo Nguyễn Khuê được bầu làm Chủ tịch Hội khóa I, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cũng nhân dịp này, Hội Cựu giáo chức phường Đức Xuân đã tổ chức khen thưởng các Nhà giáo có thành tích xuất sắc trong năm 2020; Tổ chức chúc thọ các Nhà giáo theo Quy chế.

                                                                              Hà Huấn – Cao Sơn