Phường Đức Xuân triển khai nhiệm vụ năm 2021

Chiều ngày 22/01, phường Đức Xuân tổ chức tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự có đồng chí Dương Hữu Bường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn.

 Năm 2020, phường Đức Xuân tập trung lãnh đạo thực hiện cơ bản đạt một số chỉ tiêu cấp trên giao. Thu ngân sách vượt chỉ tiêu kế hoạch, anh ninh- chính trị được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.  Nhân dân trên địa bàn phường tập trung phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập. Các đơn thư, kiến nghị của Nhân dân về lĩnh vực đất đai được giải quyết kịp thời, không để tồn đọng. Công tác phòng bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được thực hiện tốt. Lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, đất đai, bảo vệ môi trường, cải cách hành chính được đẩy mạnh. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai thực hiện hiệu quả; việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch đã góp phần quan trọng trong ổn định đời sống Nhân dân. Các hoạt động văn hóa – xã hội được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được tăng cường; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2020, có 04 chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 18 chi bộ ” Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Có 83 đảng viên/622 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; Đảng bộ phường Đức Xuân đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu .

Đồng chí Dương Hữu Bường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn phát biểu chỉ đạo.

          Năm 2021, là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Ban chấp hành Đảng bộ phường quyết nghị mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu: Phấn đấu thu ngân sách 09 tỷ 130 triệu đồng; tỷ lệ chiếu sáng các ngõ hẻm tại 18 tổ dân phố đạt 100%, tỷ lệ đường liên tổ dân phố trong phường được bê tông hóa đạt 99% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn 0,07%. Tỷ lệ số hộ gia đình  đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” trên 90 %; số tổ dân phố đạt tiêu chí “Tổ dân phố văn hóa”  bằng 15 tổ. Tỷ lệ tuyển quân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh đạt 100%. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Dương Hữu Bường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn ghi nhận, biểu dương đánh giá cao những thành tích, kết quả Đảng bộ phường Đức Xuân đạt được. Đồng thời đề nghị Đảng bộ và Nhân dân phường tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội; nâng cao tác phong, lề lối làm việc, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân; Tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, xã hội hóa công tác vệ sinh môi trường; Quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, gia đình chính sách dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu và công tác tuyển quân năm 2021.

Tại hội nghị, Đảng ủy, UBND phường Đức Xuân tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020. /.

     Đặng Tuyết