Phường Huyền Tụng khai mạc huấn luyện dân quân năm 2024

(backancity.gov.vn)-Ngày 8/7, UBND phường Huyền Tụng tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân năm 2024. Đến dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường.

Lễ khai mạc huấn luyện dân quân phường Huyền Tụng năm 2024

Trong thời gian huấn luyện (từ ngày 8/7 – 26/7/2024), các chiến sỹ dân quân phường Huyền Tụng được học tập, quán triệt một số nội dung: Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Quan điểm của Đảng về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới; một số nội dung cơ bản pháp luật về nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng – an ninh…; tình hình ANCT- TTATXH trên biển Việt Nam và địa phương; quản lý bảo vệ biên giới quốc gia; kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng- an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Huấn luyện các nội dung quân sự như: Điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật bắn súng, sử dụng lựu đạn…

Qua đợt huấn luyện nhằm trang bị cho lực lượng dân quân phường những nội dung về chính trị, quân sự; nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng, thành thạo kỹ thuật chiến đấu, khả năng vận dụng thành thục các phương án, khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu cao, xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra ở cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2024, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. /.

Hoàng Thạc