Phường Nguyễn Thị Minh Khai tập huấn bình xét các danh hiệu Văn hóa năm 2019

Căn cứ theo văn bản số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/8/2018 của Chính phủ và văn bản số 1888/UBND – THVX ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc xét tặng danh hiệu “ Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “ Làng văn hóa”, “ Bản văn hóa”, “ Tổ dân phố văn hóa” có sự thay đổi  so với những năm trước như: việc phát phiếu đăng ký danh hiệu văn hóa đầu năm là do tổ trưởng dân phố phát; việc chủ trì xét công nhận danh hiệu văn hóa do tổ trưởng xét (trước đây do Ban công tác Mặt trận xét); Giấy khen Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa được tặng không quá 15% trên tổng số gia đình được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa đủ 03 năm liên tục; khu dân cư được công nhận danh hiệu Khu dân cư văn hóa đủ 05 năm liên tục…Do đó, tại hội nghị, các đại biểu đã được hướng dẫn về tiêu chuẩn; quy trình thực hiện thủ tục xét, hồ sơ công nhận, khen thưởng, thời gian xét… đối với danh hiệu “gia đình văn hoá”; “Khu dân cư văn hóa”.

Các đại biểu cũng đã thảo luận nêu khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức việc bình xét tại cơ sở.  Đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm, để việc bình xét công nhận được nhanh chóng, chính xác và đúng theo hướng dẫn.