Phường Phùng Chí Kiên làm tốt công tác năm 2017

Là đơn vị nằm trong khu vực nội thị nên nền kinh tế chủ yếu của phường là sản xuất tiểu thủ công nghiệp và kinh doanh dịch vụ. Diện tích sản xuất nông lân nghiệp ít chỉ có khoảng 2,5 ha trồng rau màu và hơn 20ha trồng rừng.

 Xác định hướng phát triển kinh tế chính của địa phương là tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, hàng năm cấp uỷ chính quyền của phường thường xuyên chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo v và tạo mọi điều kiện để phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp và kinh doanh dịch vụ. Trong năm 2017 các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn ổn định và có xu hướng phát triển, tập trung vào các nghề sản xuất như: Nhôm kính, xen hoa, cửa sắt, đồ mộc gia dụng. Hiện nay trên địa bàn phường có 202 hộ sản xuất kinh doanh. UBND phường luôn tạo điều kiện thuận lợi để đảm bảo môi trường sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho các hộ có nhu cầu vay vốn phát triển và mở rộng sản xuất với số tiền gần 16 tỷ đồng từ Ngân hàng chính sách xã hội  tỉnh và các nguồn vốn khác. Ngoài ra trên địa bàn phường còn duy trì một số ngành tiểu thủ công nghiệp truyền thống như: Chế biến hoa quả, làm chổi chít…

Các đề án phát triển nông nghiệp cũng được phường quan tâm đầu tư phát triển như: Mô hình nuôi lợn nái, phát triển đàn bò, phát triển đàn gia cầm. Tuy nhiên do điều kiện thực tế của địa phương nên người dân không tham gia đề án phát triển đàn bò, còn đàn lợn và đàn gia cầm vẫn phát triển, hiện tổng đàn lợn trên địa bàn phường có 500 con, đàn gia cầm có khoảng trên 7.000 con. Công tác thu ngân sách luôn hoàn thành vượt chỉ tiêu giao và sớm hơn kế hoạch, năm 2017 đã thu đạt 107% kế hoạch. Chi ngân sách luôn đảm bảo chi đúng theo Luật định. 

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa – xã hội ở Phường Phùng Chí Kiên tiếp tục có những chuyển biến mới. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng giáo dục  Hội khuyến học, phối hợp với 2 nhà trường thực hiện tốt các mục tiêu của công tác giáo dục, trường Tiểu học tiếp tục duy trì và giữ vững các tiêu chí của trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Trường Mầm non được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 giai đoạn 2. Công tác y tế – dân số – kế hoạch hóa gia đình được thực hiện tốt. Trong năm, tổ chức khám, chữa bệnh cho trên 2.500 lượt người. Các chương trình y tế quốc gia được triển khai đồng bộ, qua đó số trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm đầy đủ 7 loại vác xin đạt 97,6%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 12,13%…Công tác văn hóa, thông tin, thể dục thể thao có nhiều chuyển biến; phong trào văn hóa – thể thao quần chúng từ cơ quan, trường học đến các  tổ phố từng bước đi vào nề nếp.

Toàn phường có 92,3% số hộ gia đình đạt danh hiệu GĐVH, 5 tổ dân phố đạt danh hiệu khu dân cư Văn hoá. Trong năm phường cũng đã xây dựng mới và đưa vào sử dụng  01 nhà văn hóa tổ và bê tông hóa một tuyến đường dân sinh .

          Cùng với đó, các chính sách – xã hội được đảm bảo, các đối tượng chính sách trên địa bàn phường được chăm lo. Thường xuyên thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt trong các dịp lễ, tết và ngày thương binh liệt sỹ phường đều tổ chức thăm hỏi tặng quà. Trong năm 2017 phường đã tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn với trị giá gần 60 triệu đồng. Hiện toàn phường còn 23 hộ nghèo và 3 hộ cận nghèo.

Bước sang năm 2018, Đảng bộ, chính quyền phường Phùng Chí Kiên tiếp tục vận động nhân dân thực hiện tốt việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng: Thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Phấn đấu hoàn thành sớm và vượt kế hoạch nhiệm vụ thu ngân sách. Giảm tỷ lệ hộ nghèo suống  1.4%, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm còn dưới 12,13%, 65% tổ phố đạt danh hiệu văn hoá, trên 85% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; Hoàn thành 100% chỉ tiêu quyển quân và tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm an ninh quốc phòng, phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn…

Với những mục tiêu và giải pháp cụ thể cùng với truyền thống anh hùng, đoàn kết, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc phường Phùng Chí Kiên sẽ tiếp tục thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2018.