Phường Sông Cầu 5 năm liên tục làm tốt phong trào thi đua Vì ANTQ.

Thấm nhuần tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh “ Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” và thực hiện chỉ thị 39/CT trung ương của bộ chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh thi đua yêu nước. Trong 5 năm qua Phường sông Cầu đã phát triển nhanh về mọi mặt, theo đó là sự gia tăng về dân số, sự hòa nhập nền kinh tế thị trường cũng nảy sinh nhiều thuận lợi và khó khăn vì thế tình hình tội phạm cũng có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Toàn đia bàn Phường có 2563 hộ = 9918 nhân khẩu, số đối tượng quản lý theo pháp luật là 43 đối tượng.

Có thể khặng định rằng, những kết quả đã đạt được của tập thể chi bộ Công an phường trong 5 năm qua đã gắn liền với phong trào thi đua của toàn lực lượng. sự phát triển, trưởng thành của lực lượng Công an phường đều có dấu ấn sâu đậm của kết quả tổ chức phong trào thi đua yêu nước, chi bộ Công an phường thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, gắn kết, lồng ghép phong trào thi đua “ Vì an ninh tổ Quốc” với phong trào “ CAND học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” trong toàn đơn vị.

Các phong trào thi đua, các cuộc vận động của lực lương CAND luôn bám sát và thực hiện nghiệm túc sự lãnh của Đảng, Nhà nước, duy trì sinh hoạt đều đặn, suy tôn, bình xét, giao lưu trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng phong trào. Đáng chú ý là các phong trào thi đua, các cuộc vận động còn được phát động và thực hiện sâu rộng trong lực lượng Công an bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp, một lực lượng rất quan trọng trong đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. vì vậy mỗi cá nhân đều xác định rõ mục tiêu, nội dung, khẩu hiệu hành động sát hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương, tập trung vào công tác trọng tâm và giải quyết nhưng vấn đề cấp bách đặt ra. Lực lượng Công an phường đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ cơ bản, phát hiện kịp thời những âm mưu và hoạt động của đối tượng có hành vi xâm phạm an ninh quốc gia.

Với những nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ chiến sỹ, trong 5 năm qua đơn vị Công an phường Sông Cầu đã được Thủ tướng, chính phủ tặng bằng khen về thành tích Xây dựng lực lượng, chiến đấu đảm bảo ANCT – TTXH và bảo vệ tổ quốc, được chủ tịch nước tặng Huân chương bảo vệ tổ quốc. 3 năm được giám đốc Công an tỉnh tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” .