Phường Sông Cầu có 14/21 khu dân cư hoàn thành việc bình xét danh hiệu văn hóa năm 2018

Tại hội nghị, ông Hoàng Văn Huynh – tổ trưởng dân phố tổ 12, phường Sông cầu thông qua các văn bản hướng dẫn bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2018; Quy trình bình xét, thang chấm điểm gia đình văn hóa và khu dân cư văn hóa.

Hoạt động bình xét các danh hiệu văn hóa được thực hiện chính xác, công tâm, khách quan. Kết quả, có 84/84 hộ đạt gia đình văn hóa năm 2018. Tổ dân phố đề nghị BCĐ phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phường Sông Cầu công nhận tổ đạt danh hiệu “khu dân cư văn hóa” năm 2018.

Theo kế hoạch của Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Sông Cầu,  Các khu dân cư sẽ hoàn thành việc bình xét các danh hiệu văn hóa trước ngày 25/10/2018. Tính đến ngày 22/10/2018, đã có 14/21 hoàn thành việc bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2018./.