Phường Sông Cầu điểm sáng trong cải cách hành chính

(backancity.gov.vn)- Thời gian qua, tại UBND phường Sông Cầu, (thành phố Bắc Kạn), nhờ đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tinh thần, trách nhiệm, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ công chức được nâng lên, đã tạo được lòng tin và sự hài lòng của người dân. Lãnh đạo UBND phường thường xuyên quan tâm chỉ đạo, theo dõi giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Công dân đến giao dịch tại Bộ phận một cửa UBND phường Sông Cầu

Theo đó, UBND phường Sông Cầu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện công tác cải cách hành chính theo hướng minh bạch, hiệu quả gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền vì dân là tiêu chí đánh giá thi đua hoàn thành nhiệm vụ và nội dung thi đua khen thưởng hàng năm. Phối hợp giữa kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng với kiểm tra giám sát chính quyền, để tạo sự đồng bộ thống nhất về mặt chỉ đạo quản lý. Các tổ chức chính trị xã hội tham gia phối hợp trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch, chủ động triển khai, quán triệt tuyên truyền cải cách hành chính để góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ. UBND phường đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện.

Hướng đến sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là mục tiêu được cấp ủy chính quyền phường Sông Cầu chú trọng thực hiện trong thời gian qua, qua đó phường đã thực hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính trên địa bàn. Để tạo chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính, phường đã đưa ra nhiều giải pháp trong chỉ đạo điều hành. UBND phường thực hiện nghiêm túc có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng phần mềm một cửa điện tử kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, cổng dịch vụ công quốc gia tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện các giao dịch thủ tục hành chính nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm. Đẩy mạnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến tại bộ phận một cửa, tiến tới không tiếp nhận trực tiếp đối với thủ tục hành chính trực tuyến, nâng cao tỷ lệ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thủ tục hành chính. Thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và cổng thông tin điện tử phường. Thực hiện công tác cải cách hành chính tận tình, trách nhiệm, công khai, hiệu quả và sự hài lòng của nhân dân là mục tiêu phục vụ.

Công tác tuyên truyền thủ tục hành chính được đẩy mạnh trên cổng dịch vụ công quốc gia, cổng thông tin điện tử của phường, tổ công nghệ số cộng đồng phối hợp bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn người dân tạo tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia, tạo chữ ký số khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch hành chính.

Từ năm 2023 đến nay, thường xuyên viết tin, bài và đăng tải các thông tin tuyên truyền liên quan công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trên nhóm tổ công nghệ số cộng đồng, qua mạng xã hội zalo và cổng thông tin điện tử phường được gần 40 tin, bài với gần 200 lượt người xem. Hướng dẫn 100% tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến lên cổng dịch vụ công bằng tài khoản định danh điện tử mức độ hai khi đến giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Hiện nay, tổ chức bộ máy của UBND phường đã ổn định, cơ cấu sắp xếp lại các vị trí chức năng, nhiệm vụ của các Hội, đoàn thể trực thuộc UBND phường đúng quy định, cụ thể từng chức năng nhiệm vụ của các cán bộ công chức chuyên môn, nên không trùng lặp, chồng chéo chức năng nhiệm vụ. Công tác đào tạo, bồi dường cán bộ công chức luôn được cấp ủy Đảng, lãnh đạo UBND quan tâm, cán bộ công chức hầu hết đạt chuẩn theo quy định và từng bước đáp ứng được yêu cầu phục vụ vị trí công tác và nhiệm vụ chính trị trong quá trình xây dựng và phát triển của địa phương. Việc sử dụng email công vụ 100% cán bộ công chức được cấp hộp thư điện, các văn bản được cập nhật và xử lý trên phần mềm văn phòng điện tử office, trừ các loại văn bản mật. Thực hiện liên thông 100% văn bản điện tử nếu cơ quan khác trong cùng hệ thống quản lý văn bản, việc ứng dụng phần mềm một cửa điện tử dịch vụ công trực tuyến trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân được thực hiện nghiêm túc tại bộ phận một cửa. 100% văn bản đi được thực hiện số hóa ký sao y đúng theo quy định, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan, cán bộ công chức được tăng cường đẩy mạnh, việc ứng dụng công nghệ thông tin giúp việc trao đổi thông tin giải quyết thủ tục hành chính cho người dân được nhanh chóng thuận tiện hơn và văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan được liên thông qua phần mềm liên thông văn bản office.

Đối với nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2024, phường tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả bộ chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công trên môi trường điện tử ban hành tại Quyết định số 766 ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường kiểm tra, nâng cao trách nhiệm kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ công chức, giải quyết kịp thời các phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh dịch vụ hành chính công trực tuyến, tăng tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn, tăng số lượng số hóa hồ sơ thủ tục hành chính và tỷ lệ hồ sơ trực tuyến thanh toán trực tuyến. Đẩy mạnh, rà soát, đề xuất cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi ngành lĩnh vực tham mưu thực hiện xây dựng kế hoạch cải cách hành chính kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn phường Sông Cầu./.

Đặng Tuyết