Phường Sông Cầu tổ chức tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử

Tại các buổi tiếp xúc, sau khi nghe các Đại biểu HĐND phường Sông Cầu  báo cáo về tình hình phát triển kinh tế VHXH, QPAN của địa phương trong 11 tháng đầu năm, nhiệm vụ tháng 12/2019, nhiều cử tri đã bày tỏ sự phấn khởi với những kết quả đã đạt được, cùng với đó, các cử tri đề nghị HĐND phường tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết phát triển KTVHXH, QPAN địa phương để đảm bảo đạt kế hoạch, chỉ tiêu được giao.

Trong 02 ngày tiếp xúc đã có 32 lượt cử tri phản ánh các vấn đề bức xúc liên quan đến vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, công tác quản lý đất đai, công tác quản lý đô thị…

Các vấn đề trên đã được thường trực HĐND phường tiếp thu và trả lời một số ý kiến của cử tri ngay tại buổi tiếp xúc như ý kiến của cử tri tổ dân phố số 04 liên quan đến thời gian treo cờ Tổ quốc, ý kiến liên quan đến công tác quản lý đất đai của bà Lý Thị Mai, bà Lê Thị Mây – công dân tổ 17, phường Sông Cầu… Đối với các ý kiến khác, thường trực HĐND tổng hợp chuyển UBND phường và các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và trả lời bằng văn bản đến các cử tri sau Kỳ họp HĐND phường lần thứ 9.

Trong dịp tiếp xúc cử tri lần này, Thường trực HĐND phường Sông Cầu đã tổ chức TXCT bằng hình thức ghép 02 tổ đại biểu trong một lần tiếp xúc. Đồng thời, Thường trực HĐND phường đã tổ chức cho các vị đại biểu HĐND phường báo cáo kiểm điểm hoạt động của người đại biểu trước các cử tri của 07 tổ đại biểu. Đại đa số, các đại diện cử tri đến dự họp nhất trí với các bản báo cáo của các đại biểu HĐND phường, đồng thời đề nghị các đại biểu HĐND phường trong thời gian tới tiếp tục nắm bắt, phản ảnh kịp thời các vấn đề bức xúc trong nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Dự kiến, ngày 23/12/2019, HĐND phường Sông Cầu sẽ tổ chức Kỳ họp HĐND thứ 9, khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021./.